Familiebedrijf KSS & Noord uit Almere heeft succesvol de ISO 26000 inspectie doorlopen. De aannemer van planmatig onderhoud tot renovatie van onderhoudscontracten tot verbouwing leverde afdoende bewijsvoering af conform de eisen van het MVO-Keurmerk. Het team van 122 professionals timmert al meer dan 30 jaar aan de weg geschoeid op jarenlange ervaring, kennis en een groeiend klantportfolio. Inspecteur Van de Brug mocht dan ook een kwaliteitsrapportage samenstellen die het MVO-beleid op vele facetten middels bewijsvoering aantoont. Met afgifte van het MVO-Keurmerk verschuift bekendheid en draagvlak van het kwaliteitspredicaat meer en meer naar 125 organisaties in binnen- en buitenland.

De openbare checklist waar KSS & Noord aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan wordt digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd in haar eigen online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Daarnaast heeft elk aangesloten bedrijf in geval van controle de optie een gelijkwaardigheidsdocument op te vragen dat afdoende onderbouwing geeft. Denk daarbij aan gesprekken met opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden die de uitvraag naar MVO stellen. Zeker met het oog op dit kalenderjaar een zaak die steeds meer van belang wordt om aan te tonen.

Het MVO-Keurmerk ervaart een toename van (bewinds)personen, gemeentes en (semi)overheidsinstanties die contact opnemen met Keurmerk Nederland om te controleren of een organisatie daadwerkelijk in bezit is van het MVO-Keurmerk. Dit is niet langer vereist, u kunt dit zelf proactief checken via de volledig vernieuwde website van het Keurmerkregister.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van KSS & Noord met het behalen van het MVO-Keurmerk!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.