Reeds tien jaar lang geeft Keurmerk Nederland op initiatief van consumenten een advies af als het gaat om het maken van een keuze waar een Keurmerk onderdeel van uitmaakt. Maar wat is een ‘dienstbaar’ Keurmerk, zonder bevooroordeeld te zijn? Wanneer staat het Keurmerk u tot dienst? Hierbij een aantal zaken die voor bedrijfsleven, overheid en consument objectief aantonen of voor hen een Keurmerk ‘dienstbaar’ is. 

  1. De eisen waarop het Keurmerk wordt getoetst zijn openbaar. Keurmerken die hun eisen niet openbaar maken kunnen moeilijk beoordeeld worden op het leveren van toegevoegde waarde. Want waar wordt nou op gecontroleerd? Het is aan te raden om als Keurmerk te kiezen voor transparantie. Draai de vraag eens om, waarom zou een Keurmerk niet kiezen voor openbaarheid van de eisen?
  2. Het Keurmerk wordt getoetst door een onafhankelijke partij. Keurmerken die getoetst worden door een onafhankelijke partij stellen een duidelijk argument tegen het ‘slager-die-zijn-eigen-vlees-keurt’ imago dat veel Keurmerken hebben. Daarbij wint uw Keurmerk aan meerwaarde voor partijen die het wensen te behalen. Denk aan een Keurmerk in de transportsector waarbij de initiatiefnemer een concurrent is van andere transportbedrijven. Inzet van een derde wordt dan ook vaak gewenst. Niet alleen Keurmerk Nederland, maar ook andere Certificerende Instellingen kunnen u hierbij helpen.
  3. Het Keurmerk beschikt over een klachtenbeleid. Keurmerken die een klachtenbeleid opstellen en bijvoorbeeld garanties bieden leveren aantoonbaar meer toegevoegde waarde. Over uw Keurmerkhouder kan een klacht binnenkomen. Het is van belang dat u hier op inspeelt voordat het Keurmerk gelanceerd wordt.
  4. Het Keurmerk geeft de Keurmerkhouder zekerheid. Keurmerken die op een hoog niveau toetsen geven de Keurmerkhouder zekerheid dat de zaken in orde zijn als het Keurmerk wordt behaalt. Denk aan een Keurmerk dat de CAO, RI&E of afsluiting van het boekjaar toetst. De Keurmerkhouder weet dat het de zaken wederom voor elkaar heeft en een opvolgend jaar voor elkaar dient te houden. Het Keurmerk fungeert ook wel als ‘stok achter de deur’ voor deze Keurmerkhouders.
  5. Het Keurmerk krijgt erkenning van gerenommeerde instanties. Dit laatste punt is een logisch gevolg van het op orde hebben van de eerste vier punten. Keurmerken die van achteruit juist opgezet zijn zullen na verloop van tijd een stabiele positie in kunnen nemen in de samenleving. Denk aan een Keurmerk dat wordt gewaardeerd door de Arbeidsinspectie of wordt vereist in een aanbesteding. Dit zijn de Keurmerken die het verschil maken.

Wilt u advies over de meerwaarde van een Keurmerk in Nederland? Neem dan gerust contact op. De volgende ronde vragen wordt gedurende januari 2023 van antwoord voorzien.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.