Wederom is een vooraanstaande organisatie uit de Lichtstad de uitdaging van de MVO-Keurmerkinspectie aangegaan. De beurt ging dit keer naar het welbekende Leeuwerik, als meer dan jaar 100 dé importeur en groothandel van constructief en decoratief plaatmateriaal. In de industrie van hout- en plaatmateriaal is het bedrijf dan ook alom bekend in de keten. Het is dan ook directie geweest die reeds een aantal jaar geleden het voortouw nam om duurzaamheid over de gehele linie van de 3 P’s te integreren in de organisatie. Het gevolg? Een gepositioneerd en in de praktijk doorwerkend MVO-beleid als wezenlijk onderdeel van de vestigingen Eindhoven, Hoevelaken en Drachten. Vooropgesteld in het bedrijf en continue meegenomen in de bedrijfsvoering. Van implementatie kwam het tot bekroning en vooraanstaande positionering.

De openbare checklist waar Leeuwerik aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan wordt digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd in haar eigen online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Daarnaast heeft elk aangesloten bedrijf in geval van controle de optie een gelijkwaardigheidsdocument op te vragen dat afdoende onderbouwing geeft. Denk daarbij aan gesprekken met opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden die de uitvraag naar MVO stellen. Zeker met het oog op dit kalenderjaar een zaak die steeds meer van belang wordt om aan te tonen.

Het MVO-beleid van Leeuwerik wordt in haar marktbewerking continue meegenomen als wezenlijk onderdeel van het bedrijf.

Het MVO-Keurmerk ervaart een toename van (bewinds)personen, gemeentes en (semi)overheidsinstanties die contact opnemen met Keurmerk Nederland om te controleren of een organisatie daadwerkelijk in bezit is van het MVO-Keurmerk. Dit is niet langer vereist, u kunt dit zelf proactief checken via de volledig vernieuwde website van het Keurmerkregister.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van Leeuwerik met het behalen van het MVO-Keurmerk!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.