Recent werd melding gemaakt van het feit dat de Keurmerkcommissie zich versterkt heeft met Sohrab Nurzai. De ondernemer achter het welbekende Prefense Beveiliging uit Capelle aan den IJssel zette in een eerder kalenderjaar de wind in de zeilen rondom MVO binnen zijn organisatie. Met finesse werd het MVO-Keurmerk verworven waarbij het gesprek met een afvaardiging van het MVO-Keurmerk zich continueerde. Het mocht resulteren in de verwelkoming van Nurzai in de MVO-Keurmerkcommissie. Vandaag stellen we hem aan u voor. Want wie is Sohrab, waar houdt hij zich in het dagelijks leven mee bezig? En, wat verwacht hij van de ontwikkelingen rond MVO in de samenleving, het MVO-Keurmerk en haar platform van sedert 125 bedrijven?

  1. Ha Sohrab, zou je je allereerst in het kort willen introduceren aan de MVO-Keurmerkhouders?

Ik ben Sohrab Nurzai, een ondernemer met een passie voor veiligheid. Met meer dan 18 jaar ervaring in de veiligheidssector heb ik een brede kennis en expertise opgedaan in verschillende aspecten van veiligheid, risicobeoordeling, bedrijfscontinuïteitsmanagement, crisismanagement, arbeidsveiligheid, cybersecurity, en fysieke beveiliging.

Daarnaast ben ik diep toegewijd aan duurzaamheid, milieu, klimaatverandering, en Environmental, Social, and Governance (ESG) principes. Deze waarden drijven mij om innovatieve oplossingen te zoeken die niet alleen de veiligheid van klanten verbeteren maar ook bijdragen aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld. Mijn doel is om de toonaangevende kracht te zijn in het integreren van deze principes.

  1. Hoe ben je in aanraking gekomen met het MVO-Keurmerk?

Ik kwam in aanraking met het MVO-Keurmerk doordat ik iets wilde gaan doen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), maar niet goed wist waar ik moest beginnen. Door de begeleiding en structuur van het keurmerk kon op een laagdrempelige manier een aantal concrete stappen zetten om duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid in mijn bedrijfsvoering te integreren. Hierdoor kon ik ook mijn inspanningen en vooruitgang op het gebied van MVO aantoonbaar maken naar mijn partners en stakeholders.

  1. We lazen al het één en ander over je deelname aan de MVO-Keurmerkcommissie. Hoe verwacht je deze functie in te gaan vullen?

Als Lid van de MVO-Keurmerkcommissie wil ik een significante impact maken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Om deze impact te realiseren, is het essentieel om breed bewustwording te creëren door middel van informatieve en educatieve initiatieven. Door bedrijven te informeren en bewust te maken van de voordelen en noodzaak van MVO, kunnen we een solide basis leggen voor verdere stappen.

Daarnaast is het belangrijk dat we op een laagdrempelige manier Small Wins boeken. Dit betekent dat we concrete, haalbare doelen stellen en deze stapsgewijs bereiken. Door deze kleine successen te vieren en te delen, kunnen we een bredere synergie creëren binnen de gemeenschap en onder onze partners. Dit zal niet alleen het vertrouwen vergroten, maar ook de motivatie om door te gaan en grotere doelen na te streven.

Mijn doel als Lid van de MVO-Keurmerkcommissie is om impact te maken door Small Wins op een breed gedragen manier. Door deze aanpak kan ik bijdragen aan een duurzame verandering en een positieve invloed uitoefenen op de bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij MVO. Ik geloof dat door samenwerking en gedeelde successen we een grotere en blijvende impact kunnen maken.

  1. Wat verwacht je het komende halfjaar van de ontwikkelingen rond het MVO-Keurmerk? / Waar zou je het MVO-Keurmerk eind 2024 graag willen zien staan?

Er gebeurt veel op het gebied van MVO en er zijn vanuit verschillende organisaties goede ontwikkelingen gaande. Het is een beweging die steeds meer tractie krijgt. Dat geldt ook voor het MVO-Keurmerk. Ik verwacht dat het komende halfjaar de toegevoegde waarde van het MVO-Keurmerk breder herkend zal worden door het bedrijfsleven, overheden, gemeenten, inkooporganisaties, en andere stakeholders. Het belang van een MVO-Keurmerk, dat de doelstellingen van organisaties tastbaar en meetbaar maakt, is een zekere meerwaarde, ook voor grotere organisaties die moeten voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Eind 2024 zou ik het MVO-Keurmerk graag willen zien staan als hét keurmerk voor MVO. Dit betekent dat het MVO-Keurmerk een brede erkenning en acceptatie geniet als de standaard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik wil zien dat organisaties het keurmerk als een essentieel onderdeel van hun MVO-strategie beschouwen, en dat het keurmerk bijdraagt aan hun geloofwaardigheid en succes op dit gebied. Hierdoor kunnen we de impact van MVO vergroten en een positieve bijdrage leveren aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

  1. Tenslotte, er spelen zeer veel ontwikkelingen rond MVO en wetgeving. Welke ontwikkeling moeten we volgens jou in de gaten houden?

Er spelen momenteel veel belangrijke ontwikkelingen rond MVO en wetgeving die we in de gaten moeten houden:

  • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): Deze richtlijn breidt de rapportagevereisten uit, waardoor grote bedrijven gedetailleerd moeten rapporteren over hun duurzaamheidsinitiatieven.
  • EU-Taxonomie: Dit classificatiesysteem definieert welke economische activiteiten duurzaam zijn, stimuleert groene investeringen en voorkomt greenwashing.
  • Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): Deze richtlijn verplicht bedrijven om zorgvuldigheid te betrachten in hun bedrijfsvoering en toeleveringsketen om negatieve effecten op mens en milieu te identificeren en aan te pakken.
  • European Sustainability Reporting Standards (ESRS): Deze standaarden specificeren de rapportagevereisten onder de CSRD en verbeteren de uniformiteit en betrouwbaarheid van duurzaamheidsrapportages in Europa.

Het volgen van deze ontwikkelingen is belangrijk voor bedrijven om compliant te blijven, hun duurzaamheidsinspanningen te verbeteren en vertrouwen te winnen bij stakeholders.

We danken Sohrab voor zijn bijdrage en kijken uit naar een prachtige samenwerking.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.