Het kersverse VKS-Keurmerk werd eind 2022 na een lange ontwikkeling geïntroduceerd. VKS, wat staat voor Vereniging Kwaliteit Safehouses, richt zich op belangenbehartiging, kwaliteitsbevordering en diensten voor safehouses. Gebaseerd op liefst 22 criteria vallende onder Kernprincipes A tot en met J wordt een levenslang herstel nagestreefd van de bewoners van Safehouses. De norm is dan ook opgesteld door oud-bewoners van safehouses, diverse deskundigen, vertegenwoordigers en nationaal erkende belanghebbenden.

Na de uitvoering van de eerste VKS-Keurmerkinspecties eind 2022 hoopt medio maart de 5e VKS-Keurmerkinspectie plaats te vinden. Verdere uitbouw van het VKS-Keurmerk hoopt verder gepaard te gaan met het opleiden van een volgende inspecteur om in de toekomst nieuwe VKS-inspecties uit te voeren.

Het jaar 2023 hoopt dan ook het jaar te worden van verdere uitbouw van de Vereniging Kwaliteit Safehouses en haar VKS-Keurmerk. Een uitbouw die zal bijdragen aan de vereniging van kwalitatieve Safehouses die hiermee hun stem en invloed hopen te verkrijgen in de samenleving. Als u een 12-stappen, op onthouding gebaseerd, safehouse beheert komt u in aanmerking voor lidmaatschap van de VKS. Met deze diensten wordt informatie gedeeld, worden audits gefaciliteerd, worden trainingen aangeboden en wordt de kwaliteitsnorm en het platform VKS versterkt en gepositioneerd als klankbord naar bijvoorbeeld gemeentes.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.