Een Keurmerk dat tot de verbeelding spreekt met een groot bereik op social media zoals Instagram. Een niet nader te benoemen initiatief viel toonaangevende instanties in Nederland op. Het totaalplaatje bleek anders, en dat zorgde toch voor verbaasde gezichten. Niets blijkt dan ook minder waar, soms wordt wetgeving van de Autoriteit Consument & Markt met voeten getreden door initiatieven die weinig op hebben met de regels. 

Neem nu de regel dat de eisen van een Keurmerk goed vindbaar moeten zijn, het zal u logisch in de oren klinken. Een Keurmerk wordt immers pas afgegeven als voldaan wordt aan bepaalde eisen. Zo kan een keurmerk doen wat het beloofd (RVO, red.). Bij dit onderzoek had het er echter de schijn van dat het Keurmerk vooral ter vermaak van de eigenaar fungeert. Afgifte van het Keurmerk in ruil voor diensten. Een handige truc, al gaat dit vroeg of laat opvallen. Ons advies is inmiddels afgeleverd bij de vragende partij. Aan hen wellicht de taak om dat ‘Keurmerk’ eens te gaan halen of uit de markt te halen.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.