Met een uitstekende beoordeling heeft VDH Specialistische Reiniging uit Boven-Leeuwen het SchoonGarant Keurmerk toegevoegd aan de organisatie. Inspecteur Marcel de Jong kwam tot een gedegen rapportage waarbij afgifte van het predicaat mocht volgen. De specialisten, beschikkend over meer dan 20 jaar ervaring in het vak, maakten de afgelopen jaren steeds verder naam en faam als uitbreidende organisatie in de sector. Het familiebedrijf groeit dan ook met het jaar verder door als toonaangevende dienstverlener in het mkb segment.

Het Keurmerk SchoonGarant is in samenwerking met diverse partners opgezet als praktisch toetsingsinstrument dat voorsorteert op toekomstige erkenning van diverse stakeholders in de keten. VDH Specialistische Reiniging verkrijgt een uitgebreide rapportage en registratie in het Keurmerkregister van het SchoonGarant Keurmerk dat getoetst wordt in de lijn van NEN-ISO-19011 conform de volgende subthema’s:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Een minimale drempel is ingebracht door een vereiste van een 70% scoreverplichting per subthema. De felicitaties gaan naar het gehele team van VDH met deze mooie prestatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.