Aan de vooravond van de Schoonmaak Vakdagen 2023 heeft Van Eck Schoonmaakbedrijf het SchoonGarant Keurmerk verworven. De facilitaire organisatie sluit aan na een geslaagde audit door inspecteur Marcel de Jong conform de checklist 2023-1. Het is tevens aan de vooravond van de implementatie van een vernieuwde checklist met gewijzigde eisen en opstelling eerste inkoopvoordelen. Met de aansluiting ziet SchoonGarant een bekende organisatie aansluiten die goed bij het gezelschap én platform SchoonGarant bedrijven past.

Het Keurmerk SchoonGarant is in samenwerking met diverse partners opgezet als praktisch toetsingsinstrument dat voorsorteert op toekomstige erkenning van diverse stakeholders in de keten. Zo worden criteria conform de volgende subthema’s getoetst:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Een minimale drempel is ingebracht door de vereiste van een 70% score per subthema. Voor nu gaan de felicitaties naar het gehele team van Van Eck Schoonmaakbedrijf Zeist met deze mooie prestatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.