Keurmerk Nederland is op zoek naar een auditor in de regio Limburg betreffende inspecties bij bedrijven uit haar portfolio. Het gaat hier om inspecties van het MVO-Keurmerk en/of het SchoonGarant Keurmerk. Gegadigden die vallen binnen de functieomschrijving worden opgeroepen te reageren voor 31 maart 2024. Onderstaand een verdere beschrijving. Het gaat om een parttime functie.

Functieprofiel Keurmerkinspecteur

Plaats in de organisatie: De Keurmerkinspecteur rapporteert aan  Keurmerk Nederland en werkt onder toezicht van de Keurmerkcommissie MVO en/of SchoonGarant alsmede de Stichting Keurmerk Toezicht (SKT).

Doel van de functie: Het toekennen van Keurmerken gebaseerd op een gedegen onderzoek naar het voldoen aan de Keurmerkeisen.

Hoofdtaken: Het toetsen van organisaties op het voldoen aan de Keurmerkcriteria en het opstellen van de benodigde rapportages.
Het voorbereiden en verstrekken van Keurmerken aan organisaties die daartoe positief beoordeeld zijn.
Waar nodig afwijkingen met de potentiële Keurmerkhouder bespreken en het beoordelen van de afhandeling van geconstateerde afwijkingen.

Subtaken: Het bestuderen en filen van (inter)nationale normen en ontwikkelingen , het doen van voorstellen ter verbetering van de Keurmerkeisen en het zonodig aanpassen van de Keurmerkcriteria, alsmede de ondersteuning daarvan.

Opleidingsniveau: Minimaal HBO werk- en denkniveau, alsmede in staat zijn te inspecteren in de lijn van NEN-ISO-19011.

MVO-Keurmerk: Minimaal 3 jaar ervaring in een functie met verantwoordelijkheid voor MVO (implementatie) op het niveau Middenmanagement. 

SchoonGarant: Minimaal 3 jaar werkervaring in schoonmaakbranche en met inspecties / audits. Er is geen sprake van een dienstverband bij een facilitair dienstverlener.

Ervaringsniveau: Gedegen ervaring in de branche waarin geïnspecteerd wordt, aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie, kennis van de branche en normen binnen het werkveld van het Keurmerk. Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Persoonlijke kenmerken: Kan VOG overleggen, beschikt over goede contactuele eigenschappen, kan in grote mate van zelfstandigheid een onafhankelijk oordeel vormen. Heeft gedegen kennis van de Keurmerkmaterie.

Vakbijzonderheden inspecteur: Inspecties worden ingevuld in de lijn van NEN- ISO-19011 en zijn gericht op het visueel beoordelen de overlegde bewijsvoering t.a.v. de keurmerkcriteria.

Definitie Keurmerkinspectie: Een systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of de activiteiten en de resultaten hiervan overeenkomen met keurmerkeisen en of deze laatste doeltreffend ten uitvoer zijn gebracht.

Gegadigden kunnen reageren via info@keurmerknederland.com voor 31-03-2024.

 

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.