Voor 2024 ziet de MVO-Keurmerkcommissie het als haar taak om naast kennisdeling tevens over te gaan op het centraal stellen van bekende organisaties en personen die in de praktijk van alledag met MVO te maken hebben. Wie zijn zij, wat beweegt hen en hoe zien zij MVO terugkomen in het werkveld? Het volgende gesprek vindt plaats met Robert Hoedt: een portret van een internationaal oud zakenman met meer dan 35 jaar ervaring. Het is in deze hoedanigheid dat hij in verschillende landen en culturen werkte, maar daar ook werd geconfronteerd met de gevolgen van wat het ‘old school systeem’ aanricht. Dientengevolge staat hij nu als strategisch adviseur bedrijven bij om met MVO inspanningen te investeren in de nieuwe economie, niet als kostenpost, maar als de leiders van het keerpunt. Want: bedrijven die de duurzame beweging nu steunen, zullen straks de leiders van de nieuwe economie zijn. Een portret van een Change Maker en zijn visie op MVO.

1. Ha meneer Hoedt, zou u allereerst een korte introductie willen geven van uzelf en uw achtergrond?

Mijn naam is Robert Hoedt, 61 jaar en eigenaar en adviseur bij GOOD MVO Advies.nu, het duurzaamheidsadviesbureau voor MKB Nederland. Vanaf 1986 ben ik actief geweest in de internationale handel in Azië, Afrika en het Midden Oosten. Veel fabrieken bezocht en ter plaatse handel gedaan, soms met mijn klanten samen. Door de jaren heen is mijn behoefte, en die van mijn opdrachtgevers om maatschappelijk verantwoord te handelen sterk toegenomen. Uiteindelijk was ik daar zo veel mee bezig dat ik andere bedrijven op dit gebied ben gaan adviseren.

2. Ervaart u dat er een toename is van bedrijven die invulling geven aan MVO activiteiten?

Ja zeker! Zeker nu grote bedrijven verplicht worden om transparant te rapporteren over hun duurzame strategie wordt de druk op kleinere bedrijven in de keten om te verduurzamen ook groter. Veel bedrijven merken dat bijv. in aanbestedingen veel meer aandacht is voor duurzaamheid. Maar ook zijn steeds meer ondernemers intrinsiek gemotiveerd om een betere wereld achter te laten voor volgende generaties. Zeker nu we genoodzaakt zijn de ene transitie na de andere in te zetten nu de wereld begint te piepen en te kraken.

3. Er zijn nogal wat ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving die iedereen raakt, zoals de CSRD. Heeft u het idee dat bedrijven daar voldoende van doordrongen zijn?

In 2026 moeten grote bedrijven voor het eerst voor CSRD rapporteren (over 2025). De voorbereidingen zijn bij veel bedrijven al in volle gang. Omdat de gehele keten onder de loep ligt worden veel bedrijven in de keten nu door hun afnemers bevraagd op materiële duurzaamheidsthema’s. Wij krijgen steeds meer vragen van o.a. toeleveranciers m.b.t. MVO nu zij hun klanten van een goed antwoord moeten voorzien. Het risico van uitsluiting wegens gebrek aan duurzame visie is des te actueler geworden.

4. Sustainable Development Goals (SDG’s) als onderdeel van het beleid spelen een belangrijke rol binnen toekenning van het MVO-Keurmerkcertificaat. Ziet u ontwikkelingen op dit gebied bij de organisaties uit uw netwerk?

SDG’s komen in het proces dat wij met onze relaties doorlopen vanzelf naar boven drijven aan het einde van de ontwikkeling van het MVO-plan. Men maakt maar graag gebruik van de mooie gekleurde blokjes van de SDG’s in allerlei rapporten naar hun stakeholders. Om greenwashing te voorkomen moet wel grondig worden aangetoond waarom een SDG raakvlak heeft met het MVO-plan van een bedrijf. Als adviseur beginnen we daarom graag aan de voorkant met het opstellen van een gedegen MVO-plan dat past bij het DNA van het bedrijf.

5. Wat wilt u onze MVO-Keurmerkhouders nog meegeven?

Complimenten met uw MVO-Keurmerk. Hiermee geeft u een betrouwbaar signaal af naar uw stakeholders over uw oprechte duurzame intenties. Zorg ervoor dat u een actieplan ontwikkeld met doelstellingen en KPI’s zodat u steeds kunt laten zien hoe u aan uw doelstellingen hebt gewerkt en met welk resultaat. Dit leidt tot vertrouwen en komt uw bestaansrecht op lange termijn uiteindelijk te goede.

Dhr. Hoedt, dankuwel voor uw bijdrage!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.