Voor 2024 ziet de MVO-Keurmerkcommissie het als haar taak om naast kennisdeling tevens over te gaan op het centraal stellen van bekende organisaties en personen die in de praktijk van alledag met MVO te maken hebben. Wie zijn zij, wat beweegt hen en hoe zien zij MVO terugkomen in het werkveld? Het volgende gesprek vindt plaats met Hinrich Slobbe: een portret van een financieel adviseur met meer dan 35 jaar ervaring. Gespecialiseerd in trainingen voor managementteams en docerend voor diverse post-HBO en universitaire programma’s zag hij het belang van duurzaamheid zienderogen toenemen. Onze gesprekspartner houdt zich dan ook specifiek bezig met de naderende introductie van CSRD en het urgente belang voor het bedrijfsleven om rapportageverplichtingen op te pakken. We gaan in gesprek met een didacticus die het niet erg vindt om met zijn humor de pijnpunten aan te wijzen. Want: ‘In 2026 zal het veranderen voor het kleinbedrijf’.

         1. Ha meneer Slobbe, zou u allereerst een korte introductie willen geven van uzelf en uw achtergrond?

Wisdom in Finance. Het lijken twee begrippen die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben. Bij financieel management gaat het vaak om de getoonde “werkelijkheid” achteraf (het is wat het is…..) terwijl bij wijsheid filosofische gedachten worden verwacht. Hoe kan je deze twee werelden in elkaar schuiven zodat vanuit financiële inzicht vergezichten ontstaan? Dromen met realiteit op je netvlies?  Strategische keuzes werkelijkheid laten worden in operationeel handelen?

Daar staat Wizfiz voor. Hinrich Slobbe is een doorgewinterde dromer met scherpe inzichten in financiële sturing en toekomstgerichte creativiteit. Didactiek die soms een beetje pijn doet maar altijd met humor.

Hinrich Slobbe is inmiddels ruim 35 jaar werkzaam als financieel adviseur en trainer. Begonnen als 21-jarige leraar in het middelbaar onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Na het afstuderen op Erasmus Universiteit in de Bedrijfseconomie met als specialisatie Human Resource Accounting heb ik mij volledig gestort op het bedrijfsleven en de publieke sector. Veel trainingen voor management-teams en daaruit vaak adviestrajecten voor implementatie verzorgd. Onderwijs is daarbij altijd in de buurt gebleven en daarom doceer ik veel in zeer diverse post-HBO en universitaire programma’s. De laatste jaren druk met Duurzaamheid. Specifiek de introductie van de CSRD en de daaruit voortvloeiende rapportageverplichtingen en de strategische keuzes die ondernemingen omtrent duurzaamheid moeten maken.

In mijn vrije tijd lees en studeer ik graag. Sportief redelijk actief met golf en wintersport en veel actiever met het mede-besturen van een hockeyvereniging. Gelukkig ook nog tijd voor gezin, familie en vrienden.

         2. Ervaart u dat er een toename is van bedrijven die invulling geven aan MVO activiteiten?

Ja, door het verplichtende karakter van de CSRD voor 250+ ondernemingen in 2025 (en in 2024 voor 500+) zie ik steeds meer bedrijven duurzaamheid als thema oppakken. In het afgelopen jaar heb ik meer dan 700 accountants in business mogen trainen op het thema duurzaamheid, niet alleen milieu maar ook Social en Governance. Vooral op die sociale thema’s moeten nog grote stappen qua meetbaarheid gemaakt worden. HR raakt langzaam aangehaakt. Nu zijn er zo’n 3.000 bedrijven mee bezig, dit moeten er in verband met de informatie uit de hele bedrijfsketen rond de 100.000 gaan worden. Ook 250- bedrijven zullen informatie moeten geven over ESG omdat hun toeleveranciers of afnemers hier om gaan verzoeken (dwingend). Het kleinbedrijf ziet op dit moment nog weinig vragen op zich afkomen. Dat gaat in 2026 veranderen.

         3. Er zijn nogal wat ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving die iedereen raakt, zoals de CSRD. Heeft u het idee dat bedrijven daar voldoende van doordrongen zijn?

De grote ondernemingen (500+) inmiddels wel. En de groeiende belangstelling vanuit de 250+ ondernemingen heb ik in de vorige vraag al benoemd. Dat wil overigens niet zeggen dat iedereen binnen die ondernemingen er al van doordrongen is. Alle stakeholders binnen de ondernemingen moeten hier mee bezig zijn, niet alleen maar een afdeling sustainability. Die sense of urgency is nog niet overal doorgedrongen. Dan heb ik het nog niet over de kleinere ondernemingen in de supply chain. Die gaan hier de komende jaren mee op de feiten worden gedrukt, geforceerd door hun toeleveranciers of afnemers.

Ook de SFDR voor financiële partijen (banken, beleggers, pensioenfondsen en verzekeraars) is al vanaf 2021 verplicht. Dat betekent dat een onderneming die financiering wil ook aan allerlei duurzaamheidseisen moet voldoen. Er is nog een groep ondernemingen die moeten worden aangehaakt: de not-for-profit-organisaties. Onderwijs, zorg, woningcorporaties, overheden, etc. zullen op termijn ook op hun duurzaamheidsverantwoordelijkheden worden aangesproken. Een aantal doen dat al zeer fanatiek maar de grote groep moet nog volgen.

4. Sustainable Development Goals (SDG’s) als onderdeel van het beleid spelen een belangrijke rol binnen toekenning van het MVO-Keurmerkcertificaat. Ziet u ontwikkelingen op dit gebied bij de organisaties uit uw netwerk?

De CSRD gaat in eerste instantie over rapportage. De CSDDD die recentelijk is aangenomen, gaat ook over duurzaamheidsdoelen die worden opgelegd. De Corporate Sustainability Due Diligence betekent dat ondernemingen ook duurzaamheidseisen gaan stellen aan de eigen organisatie, de toeleveranciers, de afnemers, kortom alle relevante stakeholders. Dus het MVO-Keurmerkcertificaat gaat zeker een hoofdrol spelen.

         5. Wat wilt u onze MVO-Keurmerkhouders nog meegeven?

Duurzaamheid is niet iets wat je alleen maar doet omdat het moet. Ik wil meegeven dat je dit ook moet doen omdat je het wil. Voor jezelf, je kinderen en kleinkinderen. We verliezen het nog wel eens uit het oog maar de wereld stevent af op een grote ramp als we niets doen. Duurzaamheid moet een onderdeel worden van ons genetisch materiaal. Niet alleen maar streven naar winst op de korte termijn maar duurzame resultaten met gezonde werkomstandigheden, een duurzame footprint, maximale circulariteit, volledige energieopwekking die duurzaam is, herstellen van biodiversiteit, etc. Geen greenwashing, geen redwashing, nee eerlijke duurzaamheid! Dan wordt certificeren een stuk makkelijker.

Dhr. Slobbe, dankuwel voor uw bijdrage!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.