Voor 2024 ziet de MVO-Keurmerkcommissie het als haar taak om naast kennisdeling tevens over te gaan op het centraal stellen van bekende organisaties en personen die in de praktijk van alledag met MVO te maken hebben. Wie zijn zij, wat beweegt hen en hoe zien zij MVO terugkomen in het werkveld?  We gaan in gesprek met Herman Molenaar. Na jarenlange hoge functies in het bedrijfsleven te hebben vervuld werd hij voorzitter van het Platform Ondernemend Meijerijstad vanaf haar lancering, een samenwerkingsverband van ca. 900 bedrijven uit de regio. Hier neemt hij het voortouw op weg naar een toekomstbestendige toekomst vanuit een praktische benadering: ‘Je kunt niet met tienduizend man een toilet schilderen, je kiest drie goede schilders, die kiezen de verf en de kleur. Dat is de expertbenadering die ook nodig is in de strijd voor duurzaamheid’.

1. Ha meneer Molenaar, zou u allereerst een korte introductie willen geven van uzelf en uw achtergrond?

Getrouwd, vader van drie prachtige dochters en onlangs opa geworden. Twee jaar geleden ben ik gestart als zelfstandig adviseur en bestuurder met een passie voor duurzaam ondernemen. Dit vanuit het credo: “Zonder duurzaamheid geen continuïteit”.

Mijn passie voor duurzaamheid is ongeveer tien jaar geleden begonnen. In die tijd was ik MD en CFO bij Vanderlande Industries BV waar ik vijftien jaar, tot februari 2022, onderdeel van heb mogen zijn.  In die tijd werd ik me bewust van het feit dat enerzijds de kwaliteit van leven (SDG) niet vanzelfsprekend meer was, en anderzijds van de kansen die de noodzakelijke transitie biedt.

De triggers waren er velerlei, het nieuws, mijn nieuwsgierigheid, klantvragen, onze kinderen, zichtbare veranderingen in het klimaat et cetera. Ik ben er ook van overtuigt dat (maak)bedrijven het verschil kunnen en moeten maken: “Wie niet goed voor zijn maakbedrijven zorgt, zorgt niet goed voor zijn samenleving”. In mijn rol als voorzitter van een grote ondernemingsvereniging maak ik mij daarom, samen met anderen, onder meer hard voor een goed ondernemingsklimaat waarbij de energietransitie één van belangrijkste gezamenlijke opgaves is.     

Impressie van (de nieuwjaarsbijeenkomst van) het Platform Ondernemend Meijerijstad.

2. Ervaart u dat er een toename is van bedrijven die invulling geven aan MVO-activiteiten?

Ja. Ik heb er zelf er zelf overigens geen onderzoek naar gedaan maar ik merk dat de hulpvraag toeneemt. Mijn beeld is wel dat de drijfveer nog te vaak de regelgeving is. Dat is jammer, want als je niet begint bij de purpose – op welke wijze dragen wij bij aan een toekomstbestendige kwaliteit van leven? – van je onderneming mis je een kans of erger. Maar goed, er komt steeds meer beweging. Het schip vaart zeg maar.   

3.  Er zijn nogal wat ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving die iedereen raakt, zoals energiebesparende maatregelen. Heeft u het idee dat bedrijven daar voldoende van doordrongen zijn?

Ja over het algemeen leeft dat wel. Maar niet altijd met het door de regelgever gewenste effect. Er zijn te veel regels, ze zijn vaak niet praktisch uitvoerbaar, erg complex, kostbaar, et cetera. Met, heel begrijpelijk, weerstand tot gevolg. Precies datgene wat je niet wil.

Zo is het niet verstandig, oliedom zelfs, om een akkerbouwer op te zadelen met een oogstkalender. Zeg, op basis van vertrouwen, wat er moet gebeuren en niet hoe. Ons land juridifiseerd snel en daarmee lopen we het risico dat we een averechts effect bereiken. Zeer zorgelijk. Het idee dat overheden en regels het probleem niet oplossen maar veroorzaken hoor je veel en dat is niet best. Laten we met elkaar praten en niet over elkaar.

4. Sustainable Development Goals (SDG’s) als onderdeel van het beleid spelen een belangrijke rol binnen toekenning van het MVO-Keurmerkcertificaat. Ziet u ontwikkelingen op dit gebied bij de organisaties uit uw netwerk?

De SDG’s zijn een prachtig cadeau. Ze helpen als geen andere tool, “taal” en invulling te geven aan het begrip brede welvaart. Natuurlijk moet een onderneming winst blijven maken, maar wel in balans met de E en S uit de ESG-rapportageverplichting. Een toenemend aantal bedrijven en instellingen omarmen de SDG’s en verankeren die hun ambities. Geweldig.

5. Wat wilt u onze MVO-Keurmerkhouders nog meegeven?

Straks is hier en nu. Met respect voor Uw intrinsieke motivatie en geef nooit of te nimmer op. Duurzaam ondernemen, waarom niet?

Dhr. Molenaar, dankuwel voor uw bijdrage!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.