Voor 2024 ziet de MVO-Keurmerkcommissie het als haar taak om naast kennisdeling tevens over te gaan op het centraal stellen van bekende organisaties en personen die in de praktijk van alledag met MVO te maken hebben. Wie zijn zij, wat beweegt hen en hoe zien zij MVO terugkomen in het werkveld?  We gaan in gesprek met Henri Dekker. Als adviseur bij Van Voorst Consult in Amersfoort begeleidt hij diverse organisaties bij het implementeren van toenemende wetgeving rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zoals de CSRD. Als adviseur verdiept hij zich in de regelgeving, deelt zijn kennis met stakeholders en staat bedrijven bij. Vandaag zetten we met Henri de stap vooruit naar de toekomst, en leggen hem een aantal vragen voor. We gaan in gesprek met Henri Dekker.

  1. Ha Henri, zou je allereerst een korte introductie willen geven van jezelf en je achtergrond?

Zeker! Als een positieve en betrokken generalist, ben ik gedreven door mijn passie voor het verbinden en het helpen van mensen vooruit te komen. Als adviseur werk ik bij Van Voorst Consult, waar ik allerlei organisaties help met advies over het verbeteren van hun bedrijfsvoering en het ondernemen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Met mijn achtergrond in bedrijfskunde en facilitair management, en de kans om bij diverse bedrijven binnen te kijken, wil ik van waarde te zijn. Het geeft me een goed gevoel als ik zie dat een organisatie vooruitgang boekt. Dat maakt mijn dag.

Buiten mijn werk geniet ik graag van muziek, de natuur en de levendigheid van het dorp of de stad op een mooie zonnige dag. Op dit moment woon ik in Ede, waar ik me thuis voel. Belangrijk vind ik dat mijn activiteiten, zowel privé als zakelijk, in overeenstemming zijn met de normen en waarden die ik naleef, die een christelijke identiteit weerspiegelen.

  1. Ervaar je dat er een toename is van bedrijven die invulling geven aan MVO activiteiten?

MVO is eigenlijk zo’n containerbegrip, een grote paraplu waar van alles onder valt over hoe we goed omgaan met mensen, milieu en maatschappij. Het draait erom dat we doen wat we vinden dat juist is. En het liefst zien we bedrijven daar nog een extra schepje bovenop doen. Wat ik in de praktijk zie, is dat veel bedrijven al behoorlijk wat goede dingen doen. Niet omdat ze er bewust bij stil staan, maar omdat het voor hen vanzelfsprekend is, of omdat er spontaan kansen op hun pad komen.

Maar ik merk wel dat er een trend is dat steeds meer bedrijven een stevig fundament willen leggen onder hun MVO-gedachte, bijvoorbeeld door een MVO-certificering. Ze willen echt begrijpen waarom ze doen wat ze doen, en hier ook een waarde aan koppelen. Hierdoor neemt zowel het aantal als de diversiteit van MVO-activiteiten binnen een organisatie toe.

  1. Er zijn nogal wat ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving die iedereen raakt, zoals energiebesparende maatregelen. Heb je het idee dat bedrijven daar voldoende van doordrongen zijn?

Absoluut. Het landschap is voortdurend in beweging, waardoor het voor kleine bedrijven lastig is om bij te blijven. Dit geldt vooral voor kleine bedrijven waarbij een collega plotseling de verantwoordelijkheid voor het naleven van wet- en regelgeving erbij krijgt, als een soort bijzaak. In zo’n situatie is het bijna onmogelijk om volledig bewust te zijn van alle complianceverplichtingen, laat staan er proactief aan te voldoen.

Middelgrote en grote bedrijven zijn over het algemeen wel op de hoogte van deze verantwoordelijkheden, maar ze ervaren veel weerstand tegen de toenemende regeldruk en de gevoelsmatige administratieve rompslomp die ermee gepaard gaat. Het zou wel wat eenvoudiger mogen, met meer ruimte voor ondernemers om zelf creatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke problemen, terwijl de overheid hen ondersteunt en een proactieve gesprekspartner is.

  1. Sustainable Development Goals (SDG’s) als onderdeel van het beleid spelen een belangrijke rol binnen toekenning van het MVO-Keurmerkcertificaat. Zie je ontwikkelingen op dit gebied bij de organisaties uit je netwerk?

Als ik bij bedrijven langsga om hen te helpen met het behalen van een MVO-certificering of om MVO in hun bedrijfsvoering te integreren, zie ik vaak dat ze al hebben gekeken naar de SDG’s als richtlijn. Het is goed dat zo’n instrument hen in dit proces kan ondersteunen.

Het hangt ook af van de motivatie waarom bedrijven met MVO bezig willen zijn. Als het vanuit henzelf komt, zijn ze vaak al bekend met de SDG’s. Als het meer om externe redenen gaat, laten ze zich graag informeren en willen ze graag wat meer begeleiding, ook bij de identificatie van voor hen relevante SDG’s.

  1. Wat wil je onze MVO-Keurmerkhouders nog meegeven?

Het is echt leuk om met MVO bezig te zijn, en het is nog leuker als het ook wat voordelen oplevert, of het nu geld in het laatje brengt, je een goed gevoel geeft, of als de samenleving je ervoor waardeert. Dus, maak geregeld een moment vrij om hierbij stil te staan, en niet alleen, maar samen met je collega’s. Een MVO-beleid waar iedereen achter staat, geeft niet alleen richting aan wat we doen, maar het geeft ook ‘energie’ om er met z’n allen voor te gaan.

Henri, bedankt voor je bijdrage!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.