LOA Automotive uit Tilburg heeft het ontvangst van inspecteur Thom van de Brug tot succes gemaakt. Met verve werd voldaan aan de vereiste bewijsvoering over de ISO 26000 richtlijn. Daarmee komt de specialist voor lakken in de autobranche vooroplopend naar voren in een sector waar juist MVO vaak een ondergeschoven kindje blijkt. LOA legt dan ook reeds jarenlang veel energie aan de dag, meerdere teamleden geven het MVO-beleid vorm en bewaken het proces waarbij de ISO 26000 als vast systeem wordt gehanteerd. Het monitoren van uitkomsten van dit beleid in de praktijk en het verbeteren van implementaties brengt dan ook een MVO-beleid tot stand dat feitelijk op een goede waardering mag rekenen. Er mocht een rapportage uit voortvloeien waarmee LOA haar positie in de markt versterkt en vooraanstaand inneemt.

De openbare checklist waar LOA Automotive aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan wordt digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd in haar eigen online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Daarnaast heeft elk aangesloten bedrijf in geval van controle de optie een gelijkwaardigheidsdocument op te vragen dat afdoende onderbouwing geeft. Denk daarbij aan gesprekken met opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden die de uitvraag naar MVO stellen. Zeker met het oog op dit kalenderjaar een zaak die steeds meer van belang wordt om aan te tonen.

Het MVO-Keurmerk ervaart een toename van (bewinds)personen, gemeentes en (semi)overheidsinstanties die contact opnemen met Keurmerk Nederland om te controleren of een organisatie daadwerkelijk in bezit is van het MVO-Keurmerk. Dit is niet langer vereist, u kunt dit zelf proactief checken via de volledig vernieuwde website van het Keurmerkregister.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van LOA Automotive met het behalen van het MVO-Keurmerk!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.