Eerdere contacten met Rijksoverheid hebben eraan bijgedragen dat het portfolio certificeringen van Keurmerk Nederland is ondergebracht bij de Stichting Keurmerk Toezicht. Als volgende stap in de professionalisering van de certificeringen en als stap naar steeds meer voorkomende uitvraag naar een certificering van Keurmerk Nederland. De stap naar de SKT is het gevolg van intensief contact met de Rijksinkoopsamenwerking (RIS).

Inmiddels is tevens het SchoonGarant Keurmerk ingediend ten behoeve van de inschrijvingen bij tenders. Met name het gegeven dat de Stichting Keurmerk Toezicht als overkoepelende organisatie is aangesteld en dat Keurmerk Nederland tevens de toetsingen voor het MVO-Keurmerk – ISO 26000 en Zero Waste Keurmerk (accreditatietraject bij de RVA loopt) voor haar rekening neemt maakt deze weg gemakkelijker doorloopbaar. De tenderorganisaties zien in SchoonGarant een voortzetting van (broodnodige) interne audits die bijvoorbeeld met het oog op de wet ketenaansprakelijkheid van urgent belang zijn. Dat Keurmerk Nederland hier zorg voor blijft dragen kan dan ook op waardering én erkenning rekenen.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.