Een nieuwe reeks inspecties brengt inspecteurs van SchoonGarant naar Boven-Leeuwen, Den Haag en Spijkenisse. Onder de aanmeldingen bevinden zich wederom nieuwe organisaties die gaan voor aansluiting bij het platform en Keurmerk. Evenals recente inspecties is daarbij een toename te zien van bedrijven die al jaren bekend zijn met het netwerk van SchoonGarant. Het aantal SchoonGarant Keurmerkhouders schuift bij resultaat dan ook meer en meer op naar een volgend ijkpunt: 55 aangesloten schoonmaakbedrijven uit het mkb.

Het Keurmerk SchoonGarant is in samenwerking met diverse partners opgezet als praktisch toetsingsinstrument dat voorsorteert op toekomstige erkenning van diverse stakeholders in de keten. Zo worden criteria conform de volgende subthema’s getoetst:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Een minimale drempel is ingebracht door een vereiste van 70% per subthema. De SchoonGarant certificering is tevens geregistreerd bij het Keurmerkregister en inmiddels bekend gemaakt bij diverse vakmedia uit de facilitaire sector.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.