Een halfjaar na haar lancering heeft SchoonGarant haar 50e Keurmerkhouder mogen verwelkomen. Een bijzondere mijlpaal werd compleet gemaakt door USGB Schoonmaakdiensten uit Utrecht. De oorsprong? Jarenlange goede contacten kregen sterk vorm op de afgelopen Schoonmaak Vakdagen in Houten. Meerdere schoonmaakbedrijven uit het mkb hebben zich hier verdiept in het platform én Keurmerk SchoonGarant, wat meerdere inspecteurs inmiddels naar Berlicum, Dordrecht en vandaag naar Utrecht bracht. Met de aansluiting van USGB Schoonmaakdiensten vindt dan ook een familiebedrijf uit het mkb haar weg naar SchoonGarant, het bedrijf van vader en zoon Van Geelen.

Het Keurmerk SchoonGarant is in samenwerking met diverse partners opgezet als praktisch toetsingsinstrument dat voorsorteert op toekomstige erkenning van diverse stakeholders in de keten. De acht inspecteurs die zijn aangesteld toetsen in de lijn van NEN-ISO-19011 conform de volgende subthema’s:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Een minimale drempel is ingebracht door een vereiste van een 70% scoreverplichting per subthema. USGB Schoonmaakdiensten B.V. verkrijgt tevens een uitgebreide rapportage ter toepassing van het predicaat. De felicitaties zijn voor Van Geelen en het team met deze mooie prestatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.