Meerdere schoonmaakbedrijven uit het mkb segment hebben het SchoonGarant Keurmerk mogen vastleggen. Meerdere inspecteurs reisden af naar bedrijven die kozen voor een toetsing van de nieuwe norm SchoonGarant. Een norm die in samenspraak met diverse partners is opgemaakt en ondergebracht bij de Stichting Keurmerk Toezicht. Als praktisch toetsingsinstrument sorteert de norm voor op toekomstige erkenning van diverse stakeholders in de keten. SchoonGarant wordt conform de onderstaande criteria getoetst.

1. Uitstraling & imago

2. Betrouwbaar bedrijf

3. Financiële zekerheid

4. Kwaliteit in uitvoering

5. Vakbekwaam personeel

6. Werken aan eerlijke arbeid

7. Inzet voor Milieu & MVO

Een minimale drempel is ingebracht door de vereiste van een 70% score per subthema. Na het zomerreces hopen nog een riant aantal organisaties de certificering te doorlopen, waarna tevens werk gemaakt zal worden van inhoudelijke verbreding van SchoonGarant. SchoonGarant hoopt onder andere getoetst te worden in verscheidene steden door heel Nederland als Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Maastricht Roosendaal, Rotterdam, Steenwijk en Venlo. Contacten met Rijksoverheid betreffende het separate MVO-Keurmerk – ISO 26000 hebben reeds voorgesorteerd op een positionering van SchoonGarant als toekomstig erkend kwaliteitscertificaat.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.