Vanwege haar assimilatieverlichting in de kassen die gebruikt worden voor glastuinbouw wordt de regio Westland ook wel de ‘Glazen Stad’ genoemd. Onder ondernemers is de regio echter ook wel bekend om haar jarenlange inzet rond als het gaat om samenwerkingen tussen met MKB die geschoeid zijn op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO Westland bestaat reeds meer dan 10 jaar, voortkomend uit het initiatief van MKB Westland.

Schoon Westland neemt binnen deze organisaties een voorlopersrol. Zo worden maatschappelijk kwetsbaren middels een samenwerking met de gemeente voorzien van een fijne dagbesteding. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan inspraak van collega’s, opleidingsbeleid en aanbod van vrijwilligerswerk waarbij medewerkers zelfs tijdens werktijd paraat mogen zijn voor non-profitorganisaties. Schoon Westland gaat daarbij bewust uit van de facto ‘voldoende tijd’ gunnen voor een schoonmaakklus. Juist in de facilitaire sector waar veel druk wordt gezet kiest Schoon Westland voor een menselijke benadering die al tal van jaren ingevoerd is.

Een MVO-beleid dat reeds in een vroeg stadium werd gespiegeld aan de ISO 26000, toen het MVO-Keurmerk door pas ca. 60 organisaties gedragen werd. Ook toen nam Schoon Westland de vooroplopende stap door reeds de ISO 26000 te spiegelen en het MVO-Keurmerk vast te leggen. Sindsdien gaat verdere implementatie van MVO gepaard met ISO 26000 rapportages van waaruit de organisatie steeds nieuwere stappen zet.

Auditor Van der Werff besloot zijn audit dan ook als volgt: ‘Het voeren van een MVO-beleid is al een aantal jaren een vanzelfsprekendheid bij Schoon Westland. De invulling die gegeven wordt een goed werkgeverschap resulteert in een hoge mate van betrokkenheid van de medewerkers. Er wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en opleiding. Sinds het afgelopen jaar is procesverbetering en efficiënter werken ook een van de speerpunten. Het aanbevelen van afvalscheiding bij klanten geeft aan dat het bedrijf niet alleen intern, maar ook extern werkt aan bewustwording. Verlenging van het MVO-Keurmerk is een terechte beloning’.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.