Bestaansrecht

De juiste inrichting van het reglement voorkomt dat u als Keurmerkeigenaar voor verrassingen komt te staan. Denk aan de verstrekking en het gebruik van het Keurmerklogo, een gedegen klachtenbeleid, het verloop van het inspectietraject en het schorsen of intrekken van het Keurmerkcertifiaat. Zomaar wat zaken die van groot belang zijn om reglementair vast te leggen. De juiste inzet van reglementen maakt het bestaansrecht van uw Keurmerk sterker.

Klachtenbeleid

Een onderdeel van het reglement is de vaststelling van een klachtenbeleid. Zo wordt vastgelegd door wie een klacht in eerste en tweede instantie in behandeling wordt genomen en wordt vastgesteld binnen welke termijn beroep aangetekend mag worden. Denk ook aan het omgaan met het schorsen, behouden of het intrekken van Keurmerkcertificaten. Voor alle partijen is het van belang om vast te leggen hoe hier mee om te gaan.

Uitzonderlijke situaties

Denk hierbij aan de COVID-19 pandemie die grote consequenties had voor de doorgang van fysieke inspecties. Conform reglement hierop in kunnen spelen wordt niet alleen gewaardeerd door uw Keurmerkhouders, stakeholders uit verscheidene branches zullen zich aangesproken voelen door de daadkracht van een sterk opgesteld reglement. Uw Keurmerk wordt hiermee onderscheidend ten opzichte van de branche en andere keurmerkinitiatieven. Uw Keurmerkhouders beleven de meerwaarde.

Mogen wij u ondersteunen bij het vastleggen of verbeteren van het reglement van uw Keurmerk?

"*" geeft vereiste velden aan