Uw Keurmerk registeren

De wildgroei aan Keurmerken is in de Nederlandse samenleving voelbaar. Beperkte regelgeving in de Keurmerkensector draagt bij aan een steeds verder verminderend consumentenvertrouwen als het gaat om Keurmerken. Met de registratie van uw Keurmerk wordt de basis gelegd om dit vertrouwen aan te brengen. In het verleden zijn diverse misstanden aan de orde geweest. Denk aan Keurmerkinitiatieven zonder duidelijke norm, Keurmerkeigenaren die geen onafhankelijke toetsing beschikbaar stellen en Keurmerken die ronduit een kort bestaansrecht hebben genoten. Goede Keurmerkinitiatieven hebben dientengevolge dan ook recht op een zekere onafhankelijke positionering tegenover onnuttige initiatieven op de markt die wildgroei en consumentenwantrouwen in de hand werken.

Voor ons als specialisten begint het dan ook bij de toetsing en registratie van het Keurmerkinitiatief zelf. Hierdoor onstaat een vaste basis van elk Keurmerk van waaruit de volgende stappen genomen kunnen worden. Volgens een vaste toetsingsprocedure is het mogelijk uw Keurmerk te registreren bij Keurmerk Nederland. Het voorziet uw Keurmerk in een onafhankelijke beoordeling die buiten uw organisatie plaatsvindt. Keurmerken die geregistreerd zijn ontvangen een Erkenningsdocument van de Raad van Toezicht en worden geaccrediteerd door Keurmerk Nederland. De checklist ter beoordeling is hieronder te vinden.

Checklist – Toetsing extern Keurmerk

Veelgestelde vragen

U kunt zich aanmelden via onderstaand contactformulier of via info@keurmerknederland.com

Voor u als consument is dit mogelijk. Het voorgedragen Keurmerk ontvangt een uitnodiging voor een toetsing van een medewerker van Keurmerk Nederland. Bij doorgang wordt hiervoor een eenmalige fee voor u als consument berekend. Let wel, het Keurmerk is niet verplicht deze toetsing te doorlopen. Het voordragen van een initiatief kan via onderstaand contactformulier of via info@keurmerknederland.com

Nee, uiteraard kan er sprake zijn van keurmerkinitiatieven die dermate ondermaats zijn ingericht waardoor een toetsing geen nut beoogd. Daarnaast kan er sprake zijn van initiatieven waar Keurmerk Nederland haar expertise niet afdoende aan kan of wil verlenen.

Het Keurmerk dient bewijsvoering in zake de 5 thema’s van de checklist aan te leveren bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht geeft een oordeel over de bewijsvoering en brengt een rapportage uit.

Uiteraard, de eisen betreffende de 5 thema’s zijn openbaar. Daarnaast kunt u een adviesgesprek in zake de toetsing opvragen via het contactformulier of via info@keurmerknederland.com. Let wel, de adviseur is in geen geval verbonden aan de Raad van Toezicht. Aan handvatten en adviezen zijn dan ook geen rechten te ontlenen.

Dit hoeft niet zo te zijn, als vanzelfsprekend wordt bijvoorbeeld criterium 2.3 zwaarder beoordeelt dan criterium 5.2.. Aangezien Keurmerken aan verscheidene sectoren verbonden zijn zal de beoordeling hierbij zoveel als mogelijk aansluiten. Elke beoordeling zal van advies worden voorzien om het Keurmerk nog sterker te positioneren.

Ook in dit geval ontvangt u een uitgebreid advies met implementatiepunten waarmee u aan de slag kunt om het Keurmerk nogmaals op te dragen voor toetsing.

U ontvangt een Keurmerkregistratiecertificaat en RVT-beoordelingsrapportage. Daarnaast wordt u Keurmerk geregistreerd in het Keurmerkregister en bent u bevoegd de registratie van Keurmerk Nederland op uw Keurmerkcertificaten op te nemen.

Nee, dit bent u niet verplicht.

Dit is vanaf de datum van afgifte één jaar geldig.

De kosten verhouden zich op € 49,95 excl. BTW. per maand. Hierbij wordt na toetsing een overeenkomst aangegaan voor de looptijd van een jaar.

Heeft u vragen over de onafhankelijke registratie van uw Keurmerk?

"*" geeft vereiste velden aan