Uitgangspunt

Wat heeft de klant aan de rapportage en waarom is dit voor Keurmerk Nederland onlosmakelijk verbonden met een succesvol Keurmerk? Tenslotte, wat hebben rapportages rondom andere Keurmerken mogelijk gemaakt voor de klant en wat is de meerwaarde van Keurmerk Nederland als het om het opstellen van rapportages gaat?

Allereerst is de rapportage van een Keurmerkinspectie voor de klant altijd opgesteld als het volgende uitgangspunt voor kwaliteitsverbetering. Dit staat los van het feit of de klant zakt of slaagt voor de inspectie. De rapportage bevat namelijk handvatten om verdere verbeteringen door te voeren voor de volgende inspectie of een benodigd herstel. Middels deze concrete aanwijzingen worden Keurmerkhouders continue gestuurd volgens een PDCA-cyclus die gemonitord wordt door Keurmerk Nederland. Het ‘samen merkbaar’ beter is niet voor niets het credo, Keurmerkhouders blijven beter worden.

Het succes van rapportages

Het uitbrengen van een uitgebreide rapportage ten behoeve van de klant is niet in het gehele Keurmerklandschap gangbaar. Daarnaast krijgen rapportages niet altijd de erkenning die vereist is om de Keurmerkhouder een sterkere positie te geven in de markt. Keurmerk Nederland heeft vanaf haar oprichting en eerste inspectie werk gemaakt van het gedegen opstellen van rapportages. Juist de rapportage dient namelijk als bewijsvoering voor de klant dat er daadwerkelijk over bepaalde kwaliteiten wordt beschikt. Het Keurmerk is het uithangbord, daarachter schuilt echter de rapportage. Middels de rapportage heeft erkenning van diverse Keurmerken gevolgd.

Het succes van goede rapportages heeft getoetste Keurmerken door Keurmerk Nederland tot verplichtstelling in aanbestedingen gebracht, tot controle op greenwashing gesteld door gemeentes, en heeft Keurmerken als sluiscriterium gesteld om een opdracht gegund te krijgen. Op zijn beurt heeft deze aanpak het portfolio van de organisatie vergroot. Meer Keurmerken sluiten zich aan om het succes van onze aanpak te ondervinden. Onderstaand enkele specialismes als het gaat om de opmaak van rapportages.

Vier-ogen principe rapportages

Voor de klant gaat Keurmerk Nederland verder. Vooraanstaande organisaties die te maken hebben met hoge kwaliteitseisen ontzorgen wij. Op bepaalde niveaus van Keurmerken uit ons portfolio gaan we aantoonbaar verder. Een rapportage dient bij hoogstaande audits wederom te worden gereviewd vanuit het vier-ogenprincipe van Keurmerk Nederland. Middels korte lijnen wordt dit op maat mogelijk gemaakt in overleg met u als Keurmerkeigenaar. Een tweede inspecteur wordt middels loting aangesteld om nogmaals controle uit te voeren op een rapportage. Dergelijke zaken worden ten alle tijde gewaarborgd in het Keurmerk. Hierover vindt u meer informatie in het gedeelte ‘ontzorging’ van Keurmerk Nederland.

Vertaling rapportages

Keurmerkhouders die te maken hebben met internationale klanten kunnen taalbarri├Ęs ervaren bij het overleggen van het Keurmerk en bijbehorende rapportages. Denk aan het MVO-Keurmerk dat in het buitenland bekend staat als CSR Quality Mark. Keurmerk Nederland speelt hierop in door vertalingen van rapportages aan te bieden voor de klant. In urgente gevallen wordt op de kortst mogelijke termijn geschakeld. Waar vereist wordt van tevoren reeds een vertaling overeengekomen. Dit valt tevens onder het gedeelte ‘ontzorging’ van Keurmerk Nederland.

Continue inzichtelijkheid rapportages

Keurmerkeigenaren kunnen in overleg met Keurmerk Nederland voorzien in continue inzichtelijkheid van rapportages voor de klant. Hiervoor kan een persoonlijke portal worden opgemaakt zodat Keurmerkhouders bij elk gesprek de benodigde rapportage kunnen overleggen.

Kunnen wij uw Keurmerkinitiatief ondersteunen op het gebied van rapportages?

"*" geeft vereiste velden aan