Overkoepelend toezicht

De SKT houdt onder andere toezicht op toetreding van nieuwe Keurmerken, het objectief opstellen en vaststellen van Keurmerkeisen voor de diverse Keurmerken, het opleiden van inspecteurs en het niveau Keurmerkinspectie-rapportages.

Daarbij zijn begrippen als ‘kwaliteit’, ‘objectiviteit’, ‘transparantie’ en ‘meerwaarde’ van wezenlijk belang voor het Keurmerk. Het doel van de Raad van Toezicht is om te borgen dat deze begrippen gehanteerd worden en bij alle Keurmerken gestalte krijgen binnen een gezonde bedrijfsvoering.

De Keurmerkcommissie mengt zich niet in met de inhoudelijke zaken zoals de keurmerkeisen, kennisniveaus inspecteurs en dergelijke. Hiervoor is per Keurmerk een stichtingsbestuur of Keurmerkcommissie ingesteld.

De Stichting Keurmerk  Toezicht komt ten minste één keer per jaar samen op uitnodiging van de Voorzitter. Dergelijke zaken liggen ook vast in de statuten en het reglement.

De Stichting Keurmerk Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden.

Samenstelling Stichting Keurmerk Toezicht

Leden van de Stichting Keurmerk Toezicht zijn:

  • Peter van Duijn – Voorzitter
  • Gijsbert van Voorst – Secretaris
  • Gerbrand van den Berg – Penningmeester
  • Jaap Darmeveil – Bestuurslid
  • Chris van Wijk – Bestuurslid

Verdere informatie is te vinden via de website van de Stichting Keurmerk Toezicht.