Overkoepelend toezicht

De RVT houdt onder andere toezicht op toetreding van nieuwe Keurmerken, het objectief opstellen en vaststellen van Keurmerkeisen voor de diverse Keurmerken, het opleiden van inspecteurs en het niveau Keurmerkinspectie-rapportages.

Daarbij zijn begrippen als ‘kwaliteit’, ‘objectiviteit’, ‘transparantie’ en ‘meerwaarde’ van wezenlijk belang voor het Keurmerk. Het doel van de Raad van Toezicht is om te borgen dat deze begrippen gehanteerd worden en bij alle Keurmerken gestalte krijgen binnen een gezonde bedrijfsvoering.

De Keurmerkcommissie mengt zich niet in met de inhoudelijke zaken zoals de keurmerkeisen, kennisniveau’s inspecteurs en dergelijke. Hiervoor is per Keurmerk een stichtingsbestuur of Keurmerkcommissie ingesteld.

De Raad van Toezicht komt ten minste één keer per jaar samen op uitnodiging van de Voorzitter. Dergelijke zaken liggen ook vast in de statuten en het reglement.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden. Keurmerk Nederland wordt in de vergadering vertegenwoordigd door de directie.

Samenstelling Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

Directievertegenwoordigers – Keurmerk Nederland