Wederom heeft een facilitair dienstverlener met succes het SchoonGarant predicaat mogen behalen. Dit keer de eer aan het team van dhr. Bouwman, met succes maakte zijn team de aansluiting bij het platform én Keurmerk compleet. Piet van Ballegooijen nam de beoordeling en rapportage waar, opmerkend dat dit niet de eerste inspectie in de omgeving mocht zijn. Inmiddels is bijna 10% van de SchoonGarant bedrijven afkomstig uit Dordrecht. Aanleiding voor aansluiting komt voort uit de prettig verlopen Schoonmaak Vakdagen van 2023. Sedert november besloot dhr. Bouwman tot de voorbereidingen om in bezit te komen van het stijlvolle predicaat, als bekroning op een sterk bedrijfsbeleid als aan de weg timmerend dienstverlener uit het mkb segment.

Een punctuele rapportage en stijlvol predicaat alsmede goede gesprekken mochten dan ook bijdragen in de overtuiging om tot de SchoonGarant inspectie te komen. Gedurende een lange tijdspanne werd werk gemaakt van de voorbereidingen waarna het op 14 mei 2024 tot inspectie kwam. Auditor Piet van Ballegooijen kwam tot een prima beoordeling waarmee een nieuw facilitair dienstverlener het SchoonGarant Keurmerk mag gaan voeren. Toetsing vond tenslotte plaats over de volgende thema’s:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Een check in het vernieuwde Keurmerkregister voorkomt dat u een langer durende controle per predicaat hoeft uit te voeren via de controlerende entiteit. In verband met diverse contacten, in nauwe samenwerking met (semi)overheidsinstanties, is besloten een vernieuwde omgeving te bieden om realtime inzage te geven in alle aangesloten organisaties, wat niet gebruikelijk is.

Een minimale drempel is ingebracht door een vereiste van een 70% scoreverplichting per subthema. De felicitaties gaan naar het gehele team van Q-K Glazenwasserij & Multidiensten met deze mooie prestatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.