Commissieleden en vertegenwoordigers van het MVO-Keurmerk hebben de achterliggende tijd meermaals het gesprek aan mogen gaan met diverse gesprekspartners. Sinds de verdere uitbouw van het draagvlak MVO-Keurmerkorganisaties, het 5-jarig bestaan en de naderende invoering van CSRD is een toenemende drukte te bemerken. Gesprekken spitsen zich toe op de vraag naar advies, hoe om te gaan met de CSRD, mogelijke samenwerkingen staan centraal en ook uitnodigingen voor events met een MVO DNA nemen toe. We maken de balans op, met gepast enthousiasme.

  1. Er worden gesprekken gevoerd met enkele accountants als het gaat om de CSRD.
  2. Er worden gesprekken gevoerd met een MVO Platform.
  3. We waren recent te gast bij een samenkomst van het Nederlands Bakkerij Centrum namens het MVO-Keurmerk.
  4. We waren recent te gast bij het Ajax Kick Off Event namens het MVO-Keurmerk.
  5. Het MVO-Keurmerk werd recent benut bij enkele aanbestedingen door inschrijvers.

Het zijn zomaar enkele ontwikkelingen uit een reeks zaken die spelen bij de MVO-Keurmerkcommissie. Het mag tot tevredenheid zijn, sinds haar 5-jarig bestaan wordt het MVO-Keurmerk steeds vaker gevonden.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.