Pherenike uit Den Haag richt zich op herstelhuisvesting van kwetsbare personen die kampen met verslavingsproblematiek. Als één van de eerste organisaties sloot Pherenike aan bij de Vereniging Kwaliteit Safehouses die initiatief namen tot de introductie van het VKS-Keurmerk. Recent ging Pherenike wederom op voor de toetsing over de lijn van Kernprincipes A tot en met J van de vastgestelde VKS Norm.

Auditor Gerard van der Werff gaf een uitgebreide rapportage t.a.v. de organisatie af en besloot als volgt: ‘Pherenike is ISO9001 gecertificeerd. In het Handboek Pherenike Programma, dat in 2023 is samengesteld, is helder omschreven waar de organisatie voor staat en op welke wijze met welke procedures invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke rol van de organisatie. Zowel richting de bewoners als de gemeenten en de professionals. Klaarstaan in het belang van de cliënt komt tot uitdrukking in de wijze waarop de organisatie functioneert. De 5 woningen zijn aantoonbaar comfortabel en veilig. Pherenike is een organisatie die conform de wettelijke eisen tijdig verantwoording aflegt, groeit en in ontwikkeling blijft. Het VKS-Keurmerk is een terechte beloning’.

Pherenike mag zodoende als safehouse het VKS-Keurmerk gaan voeren. De felicitaties gaan dan ook naar Claudia en het gehele team van deze kwaliteitsorganisatie!

 

 

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.