Medio Q3 2024 hoopt het 125e bedrijf het MVO-Keurmerk – ISO 26000 te behalen. Hoewel vaak herhaald, maar voor de nieuwe lezer nog maar eens onderstreept: het initiatief begon op 14 september 2018 zonder deelnemers. Gericht op het MKB, gevolgd door tal van MVO experts en omarmd door tal van bedrijven staat er anno 2024 een MVO-Keurmerkcommissie met een sterke vertegenwoordiging, een poule van deskundige inspecteurs, is het Keurmerk ondergebracht bij de Stichting Keurmerk Toezicht en is er erkenning van instanties als Milieu Centraal en Rijksinkoopsamenwerking. Maar die aanstaande 125e uitreiking betekent veel meer.

Allereerst is er de aanstaande invoering van CSRD waar het MVO-Keurmerk hét handvat voor wordt om deze wetgeving te parkeren. Steeds meer bedrijven worden zich bewust van de urgentie om aan MVO te gaan doen en hebben dan ook baat bij implementatie van het systeem van het MVO-Keurmerk. Opdrachtgevers kennen inmiddels de gedegen rapportages van het MVO-Keurmerk en waarderen het sterke draagvlak wat de geloofwaardigheid benadrukt. Het brede draagvlak versterkt de positie van alle MVO-Keurmerkhouders.

Ten tweede is er de schifting die wordt gemaakt door de Groene Claims Richtlijn (GCR). Hierover is eerder een bericht gedeeld, wildgroei moet niet alleen tegengegaan worden, nieuwe initiatieven krijgen niet zomaar erkenning meer. We zien bij Thuiswinkel Waarborg terug dat een zijtak duurzaamheid erkenning heeft gekregen na zeer intensieve voordracht en onderbouwing van meerwaarde alsmede fors aantal deelnemers. Nieuwe initiatieven die ingediend worden kunnen verder rekenen op doorverwijzing naar bestaande initiatieven. De overheid alsmede Europese Commissie hekelen wildgroei en gaan dit met de GCR nadrukkelijk tegen. Een initiatief met minder dan 100 deelnemers heeft straks geen draagvlak meer, wat terug te zien is aan het terugtrekken van bijvoorbeeld de KSO, de certificering van zo’n 60 deelnemers heeft het simpelweg niet gered.

Ten derde is er de inhoudelijk vereiste ontwikkeling. Inspecteurs die in lijn van NEN-ISO-19011 dienen te inspecteren moeten continue bijgespijkerd worden als het gaat om parate kennis. Dit is terug te zien in steeds snellere veranderingen qua wet- en regelgeving. Checklists en eisen blijven (voorlopig nog) veranderen, zeker met het oog op de CSRD voor het mkb. De MVO-Keurmerkcommissie werkt dan ook aan continue kennisdeling met vooraanstaande experts in het werkveld. Er zijn reeds tal van gesprekken de revue gepasseerd met experts die het MVO-Keurmerk omarmen maar ook voorzien van nuttige handvatten tot verder versterking. Daarnaast is de commissie recent wederom versterkt, waarover een voorstelronde t.z.t. nog zal volgen.

Concluderend is het MVO-Keurmerk in haar zesde bestaansjaar aardig op weg, maar zal tempo eerder versneld worden dan dat er gas wordt teruggenomen. Er zal blijvend worden gewerkt aan inhoudelijke versterking alsmede verdere uitbouw van het draagvlak. De eerste initiatieven die het MVO-Keurmerk beginnen uit te nodigen of aan te schrijven  zijn reeds gepasseerd. Het is straks niet ondenkbaar dat het MVO-Keurmerk ook meer en meer op de voorgrond uitgenodigd zal worden op evenementen die de materie van duurzaamheid trachten te doorgronden. We zagen dit eerder terug bij een afvaardiging van de commissie bij de uitreiking van een MVO prijs, een bijeenkomst uit de bakkerijsector en een platform in Zoetermeer. Naar deze en volgende ontwikkelingen wordt dan ook reikhalzend uitgekeken.

 

 

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.