Patrick’s Cleaning Service uit Spijkenisse heeft resultaat geboekt na een intensieve inspectie. De specialist op het gebied van glasbewassing tot plaagdierbestrijding is al meer dan 15 jaar een bekende verschijning in Zuid-Holland. De mkb’er werd in 2019 plots zeer bekend toen het allereerste NK Snelglazenwassen door een medewerker van het bedrijf werd gewonnen. Contacten gaan dan ook terug tot deze tijd die deed besluiten tot het aangaan van de uitdaging om aan te sluiten bij het nieuwe platform én Keurmerk SchoonGarant. Die opgave was voor Patrick en team niet teveel gevraagd.

Het Keurmerk SchoonGarant is in samenwerking met diverse partners opgezet als praktisch toetsingsinstrument dat voorsorteert op toekomstige erkenning van diverse stakeholders in de keten. De acht inspecteurs die zijn aangesteld toetsen in de lijn van NEN-ISO-19011 conform de volgende subthema’s:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Een minimale drempel is ingebracht door een vereiste van een 70% scoreverplichting per subthema. Patrick’s Cleaning Service verkrijgt tevens een uitgebreide rapportage ter toepassing van het predicaat. De felicitaties zijn dan ook voor Patrick en team met deze prestatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.