Ooyen Schoonmaak uit Dordrecht heeft het SchoonGarant Keurmerk voor de organisatie vast mogen leggen. Wederom mag een mooie organisatie de certificering toevoegen die in nauwe samenwerking met diverse partners is opgemaakt. Het predicaat, ondergebracht bij de Stichting Keurmerk Toezicht, ziet daarmee een mkb organisatie aansluiten die goed bij de ambities van SchoonGarant past. Van het snelgroeiende draagvlak SchoonGarant bedrijven is het reeds de vierde dienstverlener uit Dordrecht die het predicaat verwerft.

Het Keurmerk SchoonGarant is in samenwerking met diverse partners opgezet als praktisch toetsingsinstrument dat voorsorteert op toekomstige erkenning van diverse stakeholders in de keten. Zo worden criteria conform de volgende subthema’s getoetst:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Een minimale drempel is ingebracht door de vereiste van een 70% score per subthema. Voor nu gaan de felicitaties naar het gehele team van Ooyen Schoonmaak met deze mooie prestatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.