De volgende facilitair dienstverlener die haar aansluiting heeft gemaakt bij het platform én Keurmerk SchoonGarant is WBLO  uit Zoetermeer. In een combinatie audit met het MVO-Keurmerk – ISO 26000 werd Marcel de Jong gedurende een gehele werkdag aangesteld om in lijn met NEN-ISO-19011 tot punctuele rapportages te komen. De beweging die steeds meer op stoom komt mag zo kort na de aansluiting van Rowinkel uit Alkmaar ook WBLO uit Zoetermeer verwelkomen. Het familiebedrijf, nog wel eens benoemd als Wassen-Boenen-Lappen-Onderhouden, timmert al jarenlang aan de weg als bedrijf dat bekend staat door de leiding die over meerdere generaties is doorgegeven. Opdrachtgevers die van generatie tot generatie overgaan is niet onbekend, het vakmanschap verdient waardering.

Op de achtergrond alles tot in de puntjes voor elkaar hebben is dan ook WBLO’s eigen. Een gedegen voorbereiding, de inspecteur vooraf inschakelen waar nodig en een zo uitgebreid mogelijke bewijsvoering voorleggen past hier. De organisatie ontvangt dan ook twee uitgebreide rapportages ten behoeve van haar dienstverlening alsmede registratie van het SchoonGarant Keurmerk en MVO-Keurmerk – ISO 26000. Het resultaat was meer dan compleet over de volgende subthema’s:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Een check in het vernieuwde Keurmerkregister voorkomt dat u een langer durende controle per predicaat hoeft uit te voeren via de controlerende entiteit. In verband met diverse contacten, in nauwe samenwerking met (semi)overheidsinstanties, is besloten een vernieuwde omgeving te bieden om realtime inzage te geven in alle aangesloten organisaties, wat niet gebruikelijk is.

Een minimale drempel is ingebracht door een vereiste van een 70% scoreverplichting per subthema. De felicitaties gaan naar het gehele team van WBLO B.V. met deze mooie prestatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.