Van Alkmaar naar Zoetermeer, en van Zoetermeer gaat het via Den Haag naar Utrecht. Hier ontving DKF Group recent Thom van de Brug om een inspectie conform het MVO-Keurmerk – ISO 26000 uit te voeren. En, met succes, namens de eerder genoemde organisatie mocht dhr. Van den Hijligenberg het predicaat, rapportage en registratie in het Keurmerkregister, handelend onder de Stichting Keurmerk Toezicht verkrijgen. Waar eerder conferentiecentra voor politici, beveiligingsbedrijven en andere facilitair dienstverleners het MVO-Keurmerk behaalden mag DKF Group nu ook de vruchten plukken van het MVO-Keurmerk. Het MVO-Keurmerk dat steeds meer als handvat gezien wordt voor bedrijven om het MVO-beleid aantoonbaar te implementeren, aan te tonen én in te zetten bij marktbewerking.

De openbare checklist waar de DKF Group aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan wordt digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd in haar eigen online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Daarnaast heeft elk aangesloten bedrijf in geval van controle de optie een gelijkwaardigheidsdocument op te vragen dat afdoende onderbouwing geeft. Denk daarbij aan gesprekken met opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden die de uitvraag naar MVO stellen. Zeker met het oog op dit kalenderjaar een zaak die steeds meer van belang wordt om aan te tonen.

Het MVO-Keurmerk ervaart een toename van (bewinds)personen, gemeentes en (semi)overheidsinstanties die contact opnemen met Keurmerk Nederland om te controleren of een organisatie daadwerkelijk in bezit is van het MVO-Keurmerk – ISO 26000. Dit is niet langer vereist, u kunt dit zelf proactief checken via de volledig vernieuwde website van het Keurmerkregister.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van DKF Group met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Meer informatie via: http:/www.dkfgroup.nl

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.