In een nieuwe reeks aansluitende dienstverleners bij het platform én Keurmerk SchoonGarant heeft AMP Diensten haar opwachting gemaakt. Inspecteur Piet van Ballegooijen mocht na een uitgebreide toetsing conform de SchoonGarant eisen 2024-2 een afdoende resultaat optekenen waarbij aansluiting definitief is. Met deze en een nieuwe reeks inspecties komt een volgend ijkpunt van 55 SchoonGarant dienstverleners medio maart 2024 in zicht. Daarbij sluiten steeds meer mkb organisaties aan die tot voor kort niet bij een ander platform zijn aangesloten.

Het Keurmerk SchoonGarant is in samenwerking met diverse partners opgezet als praktisch toetsingsinstrument dat voorsorteert op toekomstige erkenning van diverse stakeholders in de keten. Ook AMP Diensten verkrijgt een uitgebreide rapportage en registratie in het Keurmerkregister van het SchoonGarant Keurmerk dat getoetst wordt in de lijn van NEN-ISO-19011 conform de volgende subthema’s:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Een minimale drempel is ingebracht door een vereiste van een 70% scoreverplichting per subthema. De felicitaties gaan naar het gehele team van AMP Diensten met deze mooie prestatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.