Samenstelling

Het team van Keurmerk Nederland houdt zich voornamelijk bezig met dienstverlening rond het uitvoeren van Keurmerkinspecties. De directie richt zich dan ook voornamelijk op het monitoren van de werkprocessen en het terugkoppelen van resultaten aan de Raad van Toezicht. Daarnaast wordt zitting genomen in Keurmerkcommissies waarbij normontwikkeling, klachtbeleid en uitbouw van Keurmerken wordt aangestuurd.

De commercieel manager houdt intensief contact met het werkveld dat onder andere bestaat uit toetreders, bestaande klanten en de inspecteurspoule. Terugkoppeling van resultaten en doorloop registraties vindt in nauw overleg met directie plaats. Een Keurmerkinitiatief of toetredend bedrijf zal dan ook altijd gepaard gaan met een controle aan de poort. Tenslotte worden overeenkomsten, administratie, uitwisseling checklists en toelichtingsdocumenten waargenomen door de administratief medewerkster.

Het kernteam van Keurmerk Nederland:

Henk Achterberg

Algemeen directeur

Als directeur van de organisatie richt Henk zich op het bewaken van processen rond Keurmerken in het algemeen. Denk hierbij aan het rapporteren aan de Raad van Toezicht en deelname in diverse Keurmerkcommissies.

Martin Bogers

Commercieel Manager

Martin neemt de dagelijkse bedrijfsvoering van Keurmerk Nederland waar. Van planning inspecties tot het voeren van adviesgesprekken met belanghebbenden bij een Keurmerk.

Josine van den Dool

Administratief medewerkster

Josine is verantwoordelijk voor de backoffice van Keurmerk Nederland. Denk hierbij aan de verstrekking van certificaten aan de inspecteurs en het opmaken van bevestigingen en facturatie.

Heeft u vragen voor de organisatie van Keurmerk Nederland?

"*" geeft vereiste velden aan