Wederom goed nieuws uit de branche van herstelhuisvesting van kwetsbare personen die kampen met verslavingsproblematiek. Organisatie Nova House uit Amsterdam heeft de audit betreffende de 22 criteria van Kernprincipes A t/m J succesvol doorlopen.

Als lid van Vereniging Kwaliteit Safehouses mag Nova House dan ook met ingang van heden het VKS-Keurmerk voeren. Een bevestiging van kwaliteit voor gemeentes, stakeholders en ook zeker de mensen die gebruik maken van de diensten van Nova House. De feliciaties gaan dan ook naar Karen en het gehele team van deze kwaliteitsorganisatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.