Medio 2018 stond Keurmerk Nederland in samenwerking met diverse MVO-ondernemers aan de wieg van het MVO-Keurmerk. De reden? Hoge kosten voor alternatieve MVO-certificeringen en ‘greenwashing’ een duidelijk halt toeroepen. MVO herkennen en erkennen werd het credo, in de loop der jaren ging het ver. Naast een stevige groei werden ondernemers die pretendeerden ‘duurzaam te zijn’ meermaals afgewezen. Midden 2022 nam Kandidaat Hemubo Almere B.V.  haar voornemen met sterke inspanningen op, wat resulteerde in ontvangst van de auditor in de maand december. Een intensief auditproces van ca. 2 werkdagen mocht resulteren in de succesvolle afgifte van het MVO-Keurmerk – ISO 26000 aan de organisatie Hemubo Almere B.V. en haar diverse werkmaatschappijen. Het 100e MVO-Keurmerk is daarmee een feit. Een nadrukkelijke positionering die door stakeholders bij de eerste audit in 2018 onmogelijk leek.

Het is een mijlpaal, maar moet vooral een mijlpaal voor organisatie Hemubo blijven. De score werd ruim boven de norm genoteerd waarbij toekomstige uitbreidingen op de ISO 26000 reeds in het verschiet liggen.

Auditor Gerard van der Werff concludeerde na de tweedaagse ISO 26000 audit als volgt: ‘Binnen Hemubo was goed werkgeverschap door aanpak van vele onderwerpen op gebied van mens en milieu al een vanzelfsprekendheid. Dit jaar zijn alle onderwerpen samengebracht in een MVO-beleidsverklaring en Roadmap. Door deze gestructureerde aanpak van meten, analyseren, evalueren en communiceren zal de bewustwording binnen alle geledingen van de organisatie verder worden vergroot. Tijdens de audit heeft de organisatie aangetoond op welke wijze het invulling geeft aan ondernemen met impact. Mede hierdoor staat het bedrijf in positieve zin bekend bij de belangrijkste stakeholders, het personeel, opdrachtgevers en bewoners. De onderwerpen waar verbetering gerealiseerd kan worden staan op de agenda. Hemubo verdient het MVO-Keurmerk ten volle.’

Hemubo Almere B.V. hoeft zich in ieder geval geen zorgen meer te maken over de op handen zijnde verplichting van CSRD en de toenemende eisen rond MVO in de keten. Het is een beloning van gedegen implementatie van MVO-beleid van de organisatie. De felicitaties gaan dan ook naar het gehele team van Hemubo Almere B.V. met dit prachtige resultaat!

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.hemubo.nl

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.