Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties geldt de Rijksinkoopsamenwerking (RIS) als shared service organisatie. Hier wordt de inkoop vormgegeven voor diverse ministeries. Voor rijksbrede categorieёn zoals Schoonmaak worden ook de aanbestedingen uitgevoerd. Recent werd het MVO-Keurmerk door de Rijksinkoopsamenwerking onder de loep genomen. Het wordt als compliment gezien door de MVO-Keurmerkcommissie die haar portfolio  binnen 4 jaar zag uitgroeien naar een bestand van 0 tot meer dan 100 organisaties.

Het betrof in deze een onderzoek naar MVO certificeringen die als objectief criterium zouden kunnen worden gebruikt om leveranciers al dan niet uit te nodigen voor offertevragen onder de aanbestedingsdrempel. Uiteraard zijn enkel zaken gedeeld die reeds openbaar in te zien zijn via de website van het MVO-Keurmerk.

De Keurmerkcommissie is blij met de opname van het MVO-Keurmerk in het onderzoek en laat bij monde van Martin Bogers weten: ‘Het MVO-Keurmerk zag een dergelijke vorm van erkenning bij haar start in 2018 als stip op de horizon. De opname van het MVO-Keurmerk in het onderzoek motiveert betrokkenen wederom om het MVO-Keurmerk kwalitatief te blijven ontwikkelen. Ontwikkeling van niveaus, toetsing van SDG’s en openbaarheid van de eisen zijn hier in onze ogen juiste bouwstenen voor. Hierop gaan wij voortborduren met als doel nog relevanter te worden als toekomstig grootste brancheoverstijgende MVO certificering van Nederlandse origine’.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.