Het jaar 2024 begint voor het MVO-Keurmerk op een nieuwe positie. Te midden van de CSRD wetgeving, toenemend belang van bewijsvoering hieromtrent en urgenter belang voor bedrijven van een MVO-beleid werk te maken. Daar komen ook contacten met accountants bij, het betreden van nieuwe markten, het centraal stellen van de mens middels het platform MVO-Keurmerk, het aangaan van nog meer contacten met MVO platforms en het delen van kennis. Inmiddels heeft de MVO-Keurmerkcommissie haar start gemaakt. Allereerst staat deze maand kennisdeling op het programma en worden tenderorganisaties voorgelicht over het MVO-Keurmerk en haar functie in 2024. Daarnaast zal een contactpersoon bij uit de aanbestedingswereld worden geïnterviewd.

Tenslotte staan er inspecties gepland bij diverse organisaties, van sectoren gelieerd aan de universiteit tot ambachtelijk distilleren worden inspecteurs van het MVO-Keurmerk ontvangen. Tenslotte wordt één van de commissieleden afgevaardigd naar een landelijke MVO Award en wordt een nieuwe serie aansluitende bedrijven verwacht. De commissie houdt u hiervan uiteraard op de hoogte.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.