Diverse bedrijven richten zich momenteel op de voorbereidingen op de ISO 26000 toetsing van het MVO-Keurmerk. Commissieleden maken ondertussen werk van diepgaander onderzoek betreffende CSRD om dit zo goed als mogelijk op te nemen in de MVO-Keurmerkeisen. Inmiddels staat ook de 110e MVO-Keurmerktoetsing voor de deur.

Na het zomerreces hoopt het MVO-Keurmerk verdere berichtgeving af te kunnen geven betreffende de ontwikkeling naar een nieuwe checklist en berichtgeving over CSRD. Deze en andere artikelen zijn dan ook te vinden via de website van het MVO-Keurmerk.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.