Het jaar 2024 is begonnen met opvallende aanmeldingen voor de inspectie van het MVO-Keurmerk โ€“ ISO 26000. Voor het eerst hoopt een organisatie uit de sector archeologie en de sector toerisme aan te sluiten bij het MVO-Keurmerk. Het totale platform, bestaand uit 120 MVO-Keurmerkbedrijven zet daarmee stabiel koers naar verdere bekendheid en vergroting van het platform.

De MVO-Keurmerkcommissie werkt ondertussen aan verdere contacten in het MVO veld met (semi-)overheidsinstanties, tenderbureaus en andere MVO platforms. Voor februari 2024 zijn inmiddels geen inspectiemomenten meer beschikbaar. Bedrijven die op korte termijn MVO-Keurmerk gecertificeerd willen zijn in verband met een uitvraag wordt dan ook geadviseerd ruim van te voren contact op te nemen via de daarvoor beschikbare kanalen.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.