Wat betreft SchoonGarant inspecties blijkt meer en meer een lans geslagen sinds berichtgeving daterend van 8 maart. Sedert deze datum zijn steeds meer schoonmaakbedrijven uit het mkb begonnen aan de voorbereidingen op de SchoonGarant inspectie. In aanloop naar 65 SchoonGarant bedrijven was de locatie van vandaag Barendrecht. Hier mocht Thom van de Brug een inspectie uitvoeren bij een mkb’er die vooroploopt in de branche, gericht is op korte lijnen en is ontstaan vanuit vakmanschap. Gericht op de planeet en de gezondheid daarvan gaf hier Cor Plug – een oude bekende – het startsein voor de oprichting van Plug. Hoewel in ’17 ontvallen, gaf hij de organisatie over aan de nieuwe generatie, die met hart het bedrijf voort hebben gezet. De mensen die toen opstonden hebben de facilitair dienstverlener, daterend uit ’90, een nieuwe geest ingeblazen.

Vakmanschap, vertrouwen, en een oog voor de sector en haar team mochten dan ook bijdragen in overtuiging om tot de SchoonGarant inspectie te komen. De inzet mocht afdoende van dienst zijn waarbij meerdere leden van het team bewijsvoering voor de dag mochten leggen. Auditor Thom van de Brug mocht dan ook tot een uitstekende inspectie komen die van keurige cijfers werd voorzien. Met Plug Schoonmaak mag een nieuwe facilitair dienstverlener het SchoonGarant Keurmerk gaan voeren. De Keurmerkcommissie – verder versterkt op korte termijn – legde de volgende thema’s voor:

  1. Uitstraling & imago
  2. Betrouwbaar bedrijf
  3. Financiële zekerheid
  4. Kwaliteit in uitvoering
  5. Vakbekwaam personeel
  6. Werken aan eerlijke arbeid
  7. Inzet voor Milieu & MVO

Een check in het vernieuwde Keurmerkregister voorkomt dat u een langer durende controle per predicaat hoeft uit te voeren via de controlerende entiteit. In verband met diverse contacten, in nauwe samenwerking met (semi)overheidsinstanties, is besloten een vernieuwde omgeving te bieden om realtime inzage te geven in alle aangesloten organisaties, wat niet gebruikelijk is.

N.B.: in verband met toenemende intensiteit in de CI-sector zijn er geen inspecties meer voor handen gedurende de maanden juni, juli en augustus. Voor bestaande SchoonGarant Keurmerkhouders blijft prioriteit ten aanzien van één maand gewaarborgd.

Een minimale drempel is ingebracht door een vereiste van een 70% scoreverplichting per subthema. De felicitaties gaan naar het gehele team van Plug Schoonmaak met deze mooie prestatie!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.