Zero Waste betekent afscheid van afval en welkom aan grondstoffen. Met het Keurmerk Zero Waste Certification wordt inzicht gegeven aan uw stakeholders dat de kwaliteit van het afvalbeleid voor uw restafval vrije kantoor gestoeld is en dat alle afvalstromen die uw kantoor verlaten grondstoffen zijn.

Op deze wijze heeft u als organisatie aantoonbaar alles in het werk gesteld om zo duurzaam mogelijk met uw afvalstromen om te gaan. Dit maakt mogelijk dat u de minste impact maakt op het mileu. Met het Keurmerk wordt dan ook aangetoond dat alle interne processen en procedures tot het ‘nieuwe’ nulpunt van restafval zijn gebracht. Dit levert niet alleen een beter imago op naar alle stakeholders, het zorgt tevens voor een constante borging van het meest optimale afvalbeheer. De één gebruikt het als bewijslast voor zijn CO2-reductieplan, de ander voor zijn of haar aanbestedingen. Het ‘nieuwe’ nulpunt verwordt daarmee tot het nieuwe uitgangspunt.

Geschiedenis

Uitreiking van het eerste Zero Waste Certificaat aan Advies- en ingenieursbureau Movares (voorheen Holland Railconsult).

Het Zero Waste Keurmerk is ontwikkeld door Keurmerk Nederland in samenwerking met organisaties in het bedrijfsleven. Het doel van het Keurmerk is het uitdragen van de meerwaarde van organisaties en bedrijven die daadwerkelijk en aantoonbaar een Zero Waste organisatie hebben. Met andere woorden, dit gegeven kunnen verantwoorden en rechtvaardigen. De weg naar certificering is dan ook zeer intensief en bestrijkt een lange tijdspanne. Middels het doorlopen van een Roadmap wordt met met drie maatwerkstappen de weg vrij gemaakt tot het verworden van een Zero Waste organisatie:

 1. onderzoeken & analyseren: van alle interne processen en procedures
  • in ‘hapklare brokken’
  • voor een bewezen projectmatige aanpak
 2. verbeteren & implementeren: overal in uw organisatie
  • iedereen: van uw facilitaire medewerkers tot de raad van bestuur
  • overal: van de koffiebar tot de boardroom
 3. realiseren & ‘hiervan profiteren’: op écht alle afdelingen
  • inclusief certificaat
  • met gegarandeerde kennisborging

Begeleiding van dit proces wordt geboden door Renewi Inhouse Services.

Verslag certificering Movares

Advies- en ingenieursbureau Movares is het eerste Nederlandse bedrijf in 2021 dat het Zero Waste-certificaat in ontvangst mag nemen. In samenwerking met EcoSmart, een dochteronderneming van Renewi, werd sinds 2018 hard gewerkt aan het terugdringen van restafval. Op dit moment produceren de medewerkers van het Utrechtse ingenieursbureau minder dan 60 gram restafval per persoon per dag, wat neerkomt op 2% van het totale afval. In een gemiddeld Nederlands kantoor is dat 370 gram.

Sander Eijgenraam, CEO van Movares, toont zich tevreden: ‘Wij streven duurzaamheid na als een belangrijke waarde in ons bedrijf en dat betekent dat je het niet bij mooie woorden mag laten.’

De ruim 900 medewerkers van Movares werken net als de rest van Nederland sinds maart 2020 voor een groot deel thuis. Het Zero Waste-certificaat wat het bureau heeft behaald, is voor een deel gebaseerd op de behaalde resultaten vanaf 2018. Om dit certificaat te behalen, moet een organisatie voldoen aan een aantal eisen. EcoSmart maakt gebruik van de Zero Waste Roadmap in combinatie met een Waste no more Coach. Op deze wijze wordt het gehele inkoop- en afvalproces geoptimaliseerd om zo tot een restafvalvrije bedrijfsvoering te komen.

Bestuursleden

Willem
Naam  Willem Sterkenburg
Bedrijf Renewi
Functie Directeur Inhouse Services
Keurmerk commissie Voorzitter Zero Waste Keurmerk

Willem begon zijn carrière in 1997 bij Van Gansewinkel. Na diverse commerciële en marketing functies, is hij na de fusie tussen Van Gansewinkel en Shanks in 2018, P&L verantwoordelijk voor EcoSmart.

Sinds november 2020 is hij benoemd tot Directeur Inhouse Services. Vanuit deze businessline wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de waste-to-product ambitie van Renewi (www.renewi.com).

Met zijn jarenlange ervaring op het commerciële vlak, weet hij de verbinding te maken tussen de klant behoeften en duurzame oplossingen op het gebied van afval- en grondstoffenmanagement.

Naam  Otto Friebel
Bedrijf BRBS Recycling
Functie Directeur BRBS Recycling
Keurmerk commissie Vertegenwoordiger vanuit brancheorganisaties

Als directeur van branchevereniging BRBS Recycling brengt Otto zijn kennis en ervaring van recycling, grondstoffen en Circulaire Economie in.

Zijn kennismaking met de recyclingbranche startte in 1993 bij het toenmalige Amerikaanse bedrijf BFI. Na het invullen van zowel commerciële als operationele functies bij Van Gansewinkel en Veolia zet hij zich nu in voor het algemeen belang van de Afval- en Recyclingbedrijven.

Zijn brede netwerk in zowel het bedrijfsleven, de overheid als NGO’s en andere brancheorganisaties zet hij in om onverwachte samenwerkingen te kunnen realiseren.

Henk
Naam  Henk Achterberg
Bedrijf Keurmerk Nederland
Functie Projectleider / Inspecteur
Keurmerk commissie Vertegenwoordiger Keurmerk Nederland

Henk is sinds 2014 betrokken bij Keurmerk Nederland als adviseur. In zijn rol begeleidt hij nieuwe keurmerkinitiatieven van een plan naar een norm die in de markt staat. Sinds 2019 is hij daarom ook betrokken bij het initiatief om te komen tot een certificaat voor Zero Waste, wat begin 2021 heeft geresulteerd in het eerste uitgereikte certificaat. Als iemand van de inhoud die tegelijk goed vragen kan stellen, is hij in staat om samen met de initiatiefnemer een kwalitatief hoogwaardige norm te ontwikkelen.

Contact

Correspondentie:

Zero Waste Certification

Website

Zero Waste Certification