De reis, het verblijf, communicatie met de organisatoren van het evenement, het garanderen van de juiste routes, het in staat zijn tot verlenen van eerste hulp en het verzorgen van gedegen stagemanagement: tourmanagers hebben een omvattende invloed op de kwaliteit van het optreden van artiesten.

In deze branche is echter tot op heden geen sprake van een kwaliteitsstandaard. Als gevolg hiervan heeft het vooraanstaande bureau Strictly Tour & Security Management in nauwe samenwerking met Keurmerk Nederland het Tourmanagement-Keurmerk ontwikkeld. Het portfolio van Strictly heeft een schat van ervaring opgeleverd die de standaard moet gaan vormen voor toekomstige tourmanagers in Nederland. Bekende artiesten als Boef en Roelvink kiezen niet voor niets voor Strictly Tour & Security Management en daarbij het getoetste Keurmerk Tourmanagement. De hoofdonderwerpen tourmanagement, veiligheid, stagemanagement, chaffeursdiensten en EHBO zijn onderverdeeld in een compleet pallet aan eisen wat de norm zou moeten zijn voor elke tourmanager die de branche wil betreden. Dat is in belang van de artiest, de tourmanager zelf, het evenement en tenslotte het publiek zelf.

Geschiedenis

Dhr. Lede en dhr. George presenteren het Tourmanagement-Keurmerk.

De lancering van het Keurmerk mocht op zeer veel positieve reacties rekenen. Onder andere Entertainment Business, Metro, Slam FM en On Stage Podcast maakten uitgebreid melding van de nieuwe kwaliteitsstandaard. Met name het gegeven dat het vak van tourmanager vrij te betreden is en zo wordt voorzien van een standaard mocht op positieve reacties rekenen. Op social media was sprake van reacties van verbazing dat het geen vanzelfsprekendheid is dat een tourmanager gecontroleerd wordt of hij of zij over bijvoorbeeld een EHBO-diploma beschikt of ervaring heeft in het beveiligen van mensen.

Bijzonderheden

Om het vak van Tourmanager onder de aandacht te brengen werd in 2020 een vierdelige serie De Tourmanagers uitgebracht. De serie bereikte een zeer groot publiek, waarbij de afsluitende podcast door een publiek van meer dan 65.000 mensen bekeken werd. Uiteraard werd tevens stilgestaan bij de ontwikkeling van het Tourmanagement-Keurmerk waar in aflevering 3 aandacht aan werd geschonken.

Toespraak vanuit Keurmerk Nederland over het sterke proces en beoordeling door de RvT.

Keurmerkcommissie

Namens tourmanagers: Lorenzo Lede |
Namens evenementenbranche: Richard Kvadsheim |
Namens persvoorlichting: Kelly Elfrink|

Contact

Correspondentieadres

Westzijde 78
1506 EG Zaandam
info@kmtm.nl
T: +31 75 77 134 01

Website

Keurmerk Tourmanagement