Geschiedenis

In nauwe samenwerking met meer dan 30 facilitair dienstverleners uit heel Nederland is het SchoonGarant Keurmerk per 01-06-2023 gelanceerd. SchoonGarant is niet voor niets in samenwerking met een groot aantal dienstverleners ontwikkeld, het voorziet namelijk in meerdere behoeftes uit de schoonmaakbranche.

Zo voorziet SchoonGarant niet alleen in een toetsing conform een bedrijfscompleet eisenpakket waarbij de rapportages van hoog niveau zijn voor de dienstverleners. SchoonGarant is tevens een geregistreerd Keurmerk bij het Keurmerkregister. Daarnaast is onafhankelijk toezicht ingeregeld door SchoonGarant te registreren bij de Stichting Keurmerk Toezicht. Volgens een sterke basis verwordt SchoonGarant daarmee tot kwaliteitspredicaat waar facilitair dienstverleners zich in de keten mee onderscheiden.

SchoonGarant bevat een bedrijfscompleet eisenpakket, onder andere met betrekking tot vakmanschap van de schoonmakers, onderschrijven code verantwoordelijk marktgedrag, voldoen aan eisen van Arbo en veiligheid, correct volgen van de CAO, transparant en integer zaken doen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, goed DKS systeem, goede zorg voor het personeel, ID-controle, VOG gebruik, en het voldoen aan milieuregels. Deze en aanvullende eisen zijn ingedeeld over de volgende subthema’s:

1. Uitstraling & imago
2. Betrouwbaar bedrijf
3. Financiële zekerheid
4. Kwaliteit in uitvoering
5. Vakbekwaam personeel
6. Werken aan eerlijke arbeid
7. Inzet voor Milieu & MVO

Deze thema’s zijn opgedeeld in 35 componenten waarbij een minimale scoredrempel van 70% per Subthema wordt gehanteerd. Jaarlijks worden de eisen van het Keurmerk SchoonGarant geactualiseerd op basis van veranderende wet- en regelgeving en marktontwikkelingen.

Eerste SchoonGarant organisaties

Op 1 juni 2023 werd het SchoonGarant Keurmerk gelanceerd in Eindhoven, Harderwijk en Veenendaal. Binnen een tijdsbestek van één maand(!) werden liefst 20 trouwe mkb organisaties uit het netwerk van Keurmerk Nederland getoetst en succesvol SchoonGarant gecertificeerd.

Bryan en Simon nemen als eerste organisatie de kick-off waar namens ASIBIE Cleaning.

Mijlpaal: 40e SchoonGarant organisatie

In een zeer kort tijdbestek van ca. twee maanden zijn een groot aantal organisaties getoetst en is werk gemaakt van de meerwaarde van SchoonGarant. Het Keurmerk is ondergebracht bij de Stichting Keurmerk Toezicht, heeft per 1 augustus 2023 een eigen website inzichtelijk en is onder de aandacht gebracht bij bekende tenderorganisaties en (semi-)overheidsinstanties zoals ook bij de andere Keurmerken uit het portfolio van Keurmerk Nederland gangbaar is. Het SchoonGarant platform en predicaat pakt nu razendsnel door, de 30e alsmede 40e aansluiting wordt in tijdsbestek van twee maanden waargemaakt. Het 40e SchoonGarant Keurmerk gaat naar FrisFacilitair.

Op 25 augustus 2023 werd de eerste mijlpaal van het SchoonGarant Keurmerk opgeluisterd door FrisFacilitair, deze organisatie behaalde het 40e SchoonGarant Keurmerk.

SchoonGarant staat voor het bevorderen van een professionele samenwerking tussen schoonmaakbedrijven uit het mkb. Daarbij wordt werk gemaakt van verdere verdieping én verlevendiging van SchoonGarant in concrete voordelen. Zo wordt SchoonGarant onder de aandacht gebracht van adviesbureaus, gemeentes, instanties, (semi-)overheid en in de toekomst bij partijen waar SchoonGarant bedrijven meerwaarde zien om onder de aandacht te komen.

Start 2024: 50e SchoonGarant organisatie

Medio januari 2024 had inspectrice Vink de eer om na een geslaagde inspectie conform de SchoonGarant Keurmerkeisen het 50e SchoonGarant Keurmerk uit te reiken aan USGB Schoonmaakdiensten uit Utrecht. Diverse media namen dit nieuws over en brachten complimenten over met de gestage uitbouw van het ambitieuze predicaat en platform SchoonGarant.

Op 18 januari ontving USGB Schoonmaakdiensten uit Utrecht het 50e SchoonGarant Keurmerk.

Eerste jubileum & 60e SchoonGarant organisatie

In aanloop naar het eerste jubileum van het platform én Keurmerk is kort voor het lustrum op 01-06-2024 Alséén Schoonmaak en Facilitaire diensten als 60e SchoonGarant bedrijf succesvol toegetreden. Auditor Piet van Ballegooijen was verantwoordelijk voor de succesvolle beoordeling van de mkb dienstverlener met vestigingen in Hellevoetsluis en Nuth.

Op 28 mei 2024 ontving Alséén het 60e SchoonGarant Keurmerk.

Per 1 juli 2024 komt er versterking uit een onverwachte hoek van de schoonmaaksector. Niemand minder dan schoonmaakondernemer Johan Buiting van BK Schoonmaak Plus gaat het ambitieuze en jonge platform verder versterken in haar koers naar volgende mijlpalen. Buiting sluit aan als lid van de Keurmerkcommissie van het platform. Het platform dat inmiddels koers zet naar 70 aangesloten schoonmaakbedrijven uit het mkb.

Keurmerkcommissie

Interim voorzitter: Martin Bogers
Secretaris: Marcel de Jong
Commissielid: Henk Achterberg
Commissielid SchoonGarant bedrijven: Johan Buiting

Website

SchoonGarant