Uitsluiting van deze ondernemers dreigt waarna er een werkgroep wordt opgericht met als doelstelling te voorzien in een alternatief. Medio 2018 resulteert dit in de lancering van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000. Dat het MVO-Keurmerk in een zekere behoefte voorziet is merkbaar. De werkgroep komt dan ook na een lange tijdspanne van onderzoek tot een gezamenlijk doorvertaling van de ISO 26000 richtlijn naar een Nederlandse meetbare norm, de MVO-Keurmerk – ISO 26000 checklist.

Daarnaast wordt een Keurmerkcommissie in het leven geroepen, worden reglementen en protocollen op orde gemaakt en wordt een website gelanceerd. Het MVO-Keurmerk doet haar intrede.

Lancering (2018)

Het eerste logo dat gedurende 2018 tot en met 2020 ter (h)erkenning diende.

De eerste pilots van het MVO-Keurmerk werden uitgevoerd volgens de basischecklist. In deze beginjaren werd het MVO-Keurmerk voorzien van een standaardlabel en uitgereikt aan organisaties in de schoonmaak-, medische hulpmiddelen- en distillatensector.

Het MVO-Keurmerk is in deze periode nog zwak van positie, maar krijgt het toch voor elkaar om langzaam maar zeker te groeien. Daarnaast weet het MVO-Keurmerk meer mensen aan zich te binden die beschikken over een sterke MVO achtergrond. Het vervolg is dat in de Keurmerkcommissie pas op de plaats wordt gemaakt voor deze deskundigen. De inspecteurspoule wordt tevens uitgebreid en de checklist wordt de eerste jaren per halfjaar gewijzigd naar een nieuwe versie. Dat de Keurmerkcommissie tot zes keer per jaar samenkomt laat zien dat het het MVO-Keurmerk volop leeft. Het gegeven dat het draagvlak zich tot 40 bedrijven vergroot werkt een beginnend enthousiasme onder de betrokkenen in de hand.

Positionering (2019 – 2020)

Het jaar 2019 kent een mooie primeur als  het MVO-Keurmerk door het studentenuitzendbureau van de TU Delft wordt verworven na een geslaagde inspectie. Deze aansluiting blijkt de voorbode van een ware opmars die stand houdt tot aan de uitbraak van de COVID-19 pandemie. Steeds meer organisaties met een vooraanstaande positie gaan in deze periode over tot de MVO-Keurmerk toetsing. Het draagvlak vergroot aanzienlijk waarbij de eerste stakeholders en MVO platforms melding gaan maken van het MVO-Keurmerk.

Onder de nieuwe lichting MVO-Keurmerkbedrijven bevindt zich een vooraanstaand vergadercentrum voor politici in Den Haag, landelijk bekende merken die in het schap van de supermarkt te vinden zijn en een outsourcingsbureau in Suriname. Het MVO-Keurmerk is dan al hard op weg naar een dekking van 70 organisaties in binnen- en buitenland.

                                             Studenten van de TU Delft poseren met het MVO-Keurmerk (2020).

COVID-19 & fase 2.0 (2020 – 2021)

Tijdens de COVID-19 pandemie maakt het MVO-Keurmerk korte tijd pas op de plaats zoals vele entiteiten. Toch blijft het draagvlak stabiel dankzij aansluiting van de eerste organisaties uit de transport-, kaas- en bouwsector. Met name deze organisaties en organisaties uit het gebouwde portfolio hebben de volgende behoeftes waar het MVO-Keurmerk in moet gaan voorzien:

  1. Het verdiepen van de ISO 26000 checklist in niveaus (incl. SDG’s)
  2. Het positioneren van het MVO-Keurmerk op het niveau van gesprekspartner.
  3. Het aanbod van een Engelstalige versie.

De COVID-19 pandemie brengt dan geen forse groei met zich mee, het schept wel ruimte tot een forse ontwikkeling. Gedurende 2020 en 2021 wordt 1,5 jaar gewerkt aan de indeling van het MVO-Keurmerk naar het niveau Basic, Brons, Zilver, Goud. Dat dit ontzettend lang duurt heeft een reden, De ISO 26000 norm moet écht zo goed mogelijk aansluiten zodat opdrachtgevers en (semioverheid)instanties het MVO-Keurmerk straks ook gaan omarmen.

Het positioneren van het MVO-Keurmerk op het niveau van gesprekspartner ziet de MVO-Keurmerkcommissie als toekomend uitvloeisel (2023) van de inhoudelijke ontwikkeling van de checklist. In een aanbod naar CSR Quality Mark wordt tevens voorzien.

Eind 2021 wordt het harde werken beloond en wordt het MVO-Keurmerk 2.0 voorzien van een nieuw label behorend bij de volgende vier toetsingsniveaus:

  1. Basic (verplichte eisen + scoresysteem met drempel van 70%)
  2. Brons (verplichte eisen)
  3. Zilver (verplichte eisen + invulling SDG’s)
  4. Goud (verplichte eisen + minimum van 3 SDG’s + Benchmark)

       Onthulling van het nieuwe MVO-Keurmerk 2.0.

Keurmerk 100 & Rijksoverheid (2022)

 

De genomen stappen in eerder jaren krijgen het volgende kalenderjaar een langverwachte bekroning. Eind 2022 wordt het 100e MVO-Keurmerk uitgereikt aan Hemubo Almere B.V. en haar werkmaatschappijen. De ontwikkeling naar meerdere niveaus leveren verder contacten met Rijksoverheid op waarin het MVO-Keurmerk concrete handvatten verkrijgt om nog verder te professionaliseren. Wederom wordt het kunstje uit de COVID-19 pandemie herhaald en gaat de MVO-Keurmerkcommissie in diepgaand onderzoek naar mogelijkheden om het MVO-Keurmerk onder te brengen bij een stichting. Geheel het kalenderjaar 2022 wordt hieraan gewerkt.

            Een delegatie van Hemubo Almere B.V. ontvangt het MVO-Keurmerk – ISO 26000.

Keurmerk 110 & Stichting (2023)

De groei van het MVO-Keurmerk gaat in 2023 onverminderd voort. Alle MVO-Keurmerkhouders zijn inmiddels opgemerkt door Rijksoverheid als vooruitstrevende bedrijven. Daarnaast wordt het MVO-Keurmerk definitief ondergebracht bij de Stichting Keurmerk Toezicht.

Verder wordt het 110e MVO-Keurmerk op 15 juni 2023 uitgereikt aan Bouwbedrijf Verkerk in Maurik.

          Dhr. Verkerk neemt het 110e MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst van inspectrice Vink.

 

Checklist &  folder MVO-Keurmerk

Checklist MVO-Keurmerk – ISO 26000

Folder MVO Keurmerk 2023 A4

Bestuur van de vereniging

Voorzitter: Sjors Westdorp
Secretaris: Gerard van der Werff
Keurmerk Nederland: Henk Achterberg
Adviseur: Martin Bogers

Contact

Correspondentieadres:

Papland 19

4206 CK Gorinchem

0183 – 745 070

Website

MVO-Keurmerk – ISO 26000