Uitsluiting van deze ondernemers dreigt waarna er een werkgroep wordt opgericht met als doelstelling te voorzien in een alternatief. Medio 2018 resulteert dit in de lancering van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000. Dat het MVO-Keurmerk in een zekere behoefte voorziet is merkbaar. Binnen een tijdsbestek van zo’n vier jaar is het MVO-Keurmerk uitgereikt aan ca. 100 organisaties in binnen- en buiteland.

De Stichting MVO-Keurmerk zet zich dan ook in voor een gedegen beoordeling van het MVO-beleid van zowel nationale als internationale organisaties. Conform de ISO 26000 richtlijn wordt gemeten of een organisatie ook daadwerkelijk op niveau aan MVO doet of slechts pretendeert aan MVO te doen. Met ingang van 2022 wordt het MVO-Keurmerk getoetst op vier niveaus van de internationale ISO 26000 richtlijn, namelijk Basic, Brons, Zilver en Goud.

Geschiedenis

Het gangbare kwaliteitslabel dat gedurende 2018 tot en met 2020 ter (h)erkenning diende.

De eerste pilots van het MVO-Keurmerk werden uitgevoerd tussen 2016 en 2017. In deze beginjaren werd het MVO-Keurmerk voorzien van een standaardlabel en uitgereikt aan organisaties in de schoonmaak-, medische hulpmiddelen- en distillatensector. Het kwaliteitslabel deed dienst tot en met 2020 waarbij de dekking toenam tot 50 organisaties in Nederland.

Het gangbare kwaliteitslabel dat sinds 2021 ter (h)erkenning dient.

Sinds 2021 is het MVO-Keurmerk voorzien van een nieuw label passend bij de gestage groei van het MVO-Keurmerk. Daarnaast wordt het MVO-Keurmerk sinds 2022 getoetst op vier opeenvolgende niveaus.

Bijzonderheden

In 2019 werd het MVO-Keurmerk door het studentenuitzendbureau van de TU Delft verworven na een geslaagde inspectie. In de loop der jaren hebben zich tevens organisaties aangesloten die een vooraanstaande positie innemen in de samenleving. Te denken valt aan een vergadercentrum voor politici in Den Haag, landelijk bekende merken die in het schap van de supermarkt te vinden zijn en een outsourcingsbureau in Suriname. Inmiddels is het MVO-Keurmerk hard op weg naar een dekking van 100 organisaties in binnen- en buitenland.

Studenten van de TU Delft poseren met het MVO-Keurmerk (2020).

Checklist &  folder MVO-Keurmerk

Checklist MVO-Keurmerk – ISO 26000

Folder MVO Keurmerk 2023 A4

Bestuur van de vereniging

Voorzitter: Peter van Duijn
Secretaris: Gerard van der Werff
Keurmerk Nederland: Gijsbert van Voorst
Keurmerk Nederland: Henk Achterberg
MVO-Keurmerkhouders: Sjors Westdorp 
Jeugdcommissie: Rik van de Noort

Contact

Correspondentieadres:

Papland 19

4206 CK Gorinchem

0183 – 745 070

Website

MVO-Keurmerk – ISO 26000