Regelmatig geven we als Keurmerk Nederland een advies uit betreffende een Keurmerk. Recent ging dit over Keurmerken buiten ons portfolio, maar de analyse was positief. Objectief beoordelen we Keurmerken, en dat heeft al vaker aantoonbaar voordeel opgeleverd. In het kort een aantal mijlpalen.

  1. Opname van een Keurmerk als controlemiddel in de checklist van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het betreft hier het SIEV-Keurmerk.
  2. Inzet van de expertise van Keurmerk Nederland bij de Kamer van Koophandel met als doel de consument en het bedrijfsleven adequaat voor te lichten betreffende Keurmerken.
  3. Inzet van de expertise van Keurmerk Nederland bij een objectieve meting naar de transparantie van een Keurmerk.
  4. Garantierecht van een niet nader te benoemen Keurmerk is door Keurmerk Nederland onder de loep genomen. Consument is voorgelicht en heeft vrij van tarief een analyse ontvangen die tot resultaat had dat er actie werd ondernomen in het voordeel van de consument.
  5. Verplichtstelling van een Keurmerk als voorwaarde om werkzaamheden uit te mogen voeren ten behoeve van preventie aansprakelijkheid in de keten.
  6. Opname van Keurmerken in aanbestedingen.
  7. Gelijkstelling branchekeurmerken ten behoeve van vrije marktwerking.

Al meer dan tier jaar vervullen wij dan ook een functie die ons inziens belangrijk is en belangrijk blijft. Zeker in een land waar wildgroei aan Keurmerken een constante bedreiging vormt voor de kwaliteitskeurmerken die juist een meerwaarde willen bieden aan consument, keten en overheid. Samen, merkbaar beter!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.