De grootste branchevereniging voor data en marketing, de DDMA, heeft recent het Keurmerk Influencers gelanceerd. Bij Keurmerk Nederland keken we mee en deden ons onderzoek. Een goed initiatief vanuit de markt zelf, én een Keurmerk dat tot op heden nog niet bestond. Vooral deze zaak verhoudt zich als sluiscriterium, zoals bekend worden certificeringen die niets zijn dan een kopie of zelfde invulling van een reeds bestaande certificering nauwlettend in de gaten gehouden, met nieuwe wetgeving moet dit zoveel mogelijk tegengegaan worden. Daarbij speelt ook draagvlak een rol, de meeste initiatieven zijn een kort leven beschoren met een enkele deelnemer, de markt zal dergelijke initiatieven dan ook niet zomaar erkennen. Het Keurmerk Influencers loopt in haar lancering in ieder geval ver vooruit, via de website is een zeer uitgebreide lijst met influencers zichtbaar die het Keurmerk tussen 17 en 22 april 2024 verworven hebben. Het gaat om meer dan 220 influencers vanaf het begin, knap!

Bekende namen als Sam de Kroon, Maxime Meiland en Sarah van Soelen vallen op. Zij hebben samen met nog meer dan 200 collega’s examen gedaan in de afgelopen dagen. Hierover was op hun kanalen weinig te zien, we zoeken dan ook door en proberen zelf deel te nemen. De barricade blijkt niet groot te zijn, tot en met 31 augustus is het certificaat gratis te behalen. En, – daar is de adder – een ieder kan het certificaat vanaf de keukentafel behalen. Dat er meer dan 200 geslaagden zijn geweest binnen enkele dagen is bijzonder, maar het examen is ook direct over te doen bij onvoldoende resultaat. De eisen zijn in samenwerking met zeer vooraanstaande toezichthouders en stakeholders opgemaakt en partijen als Heineken en Nestlé werken op korte termijn uitsluitend met gecertificeerde influencers. Het initiatief komt op ons dan ook zeer serieus over.

De aanpak is groots, al is er ergens wat verbazing te bespeuren bij het grote aantal deelnemers in slechts enkele dagen. Wie heeft een influencer melding zien maken van het behaalde certificaat? Aan de andere kant, is de drempel wel hoog genoeg om het certificaat te behalen? Stel dat alle influencers het certificaat hebben, dan verliest het zijn onderscheidende waarde. Dat is dan ook precies waar ons advies naar uitgaat: laat influencers fysiek het examen afleggen zodat de kans op fraude beperkt wordt. Van de eerste 220 deelnemers zou zomaar een influencer het examen door iemand anders hebben laten maken, omdat de dame in kwestie druk was haar producten te promoten. Het zou ook goed kunnen, voldoende influencers die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat alles delen wat zij doen. In die vijf dagen waren de influencers bijvoorbeeld meer druk met het promoten van hun dienstverlening dan het behaalde examen.

Toch is aan de intentie niets dan lof toe te schrijven. Het tegengaan van sluikreclames en het bieden van een platform om de regels eigen te maken juichen wij toe. Zeker met het oog op de verantwoordelijkheid van bepaalde influencers die een grote invloed op hun achterban hebben. Anno 2024 getuigt het van klasse om de voorbeeldfunctie van deze mensen te onderstrepen en gebaande kaders op te werpen. De jeugd wil influencer zijn, maar kan de jeugd het wel zijn? Hierbij geven we het DDMA een compliment voor het initiatief. En, mochten zij er een Keurmerk van willen maken dat fysiek getoetst wordt, dan mogen zij altijd vrijblijvend advies inwinnen. Wellicht neemt het aantal deelnemers dan af, maar zoals we terugzien in ons eigen portfolio, is dan de kwaliteit wel op z’n best.

Het commentaar vertolkt de mening van Keurmerk Nederland.

 

 

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.