Recent hebben prettige gesprekken plaatsgevonden tussen het initiatief Duurzaamheid Gestript en het MVO-Keurmerk. Het initiatief van een groep duurzame ondernemers uit het MKB heeft tot enthousiasme geleid van de MVO-Keurmerkcommissie. De ondernemers uit het MKB hebben een boekje uitgebracht met verhalen van ondernemers in het kader van duurzaamheid. Wat hierbij centraal staat? Het delen van (succes)verhalen en dilemma’s van ondernemers, voor ondernemers.

Impressie van een aantal boekjes, gedrukt op een neutrale CO-2 productielijn bij De Boekdrukker in Amsterdam.

De verhalen inspireren niet alleen, zij geven een mooi signaal af aan het platform van 120 MVO-Keurmerkbedrijven, steeds meer organisaties uit het MKB zien het belang van duurzaam ondernemen in. Nu kennismaking heeft plaatsgevonden mochten verscheidene commissieleden het boekje ontvangen ter inspiratie. Een oplage zal tevens gedeeld worden met inspecteurs, inspectrices en bij een aantal MVO-Keurmerkinspecties zolang de voorraad strekt. Voor geïnteresseerden is het ook mogelijk om via het platform Duurzaamheid Gestript kennis te nemen van de verzameling duurzame bedrijfsverhalen. Wij danken dhr. Van Zalk voor de prettige samenwerking!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.