Op maandag 13 november werd een digitale kennissessie gehouden door diverse leden van de MVO-Keurmerkcommissie en een delegatie inspecteurs uit het werkveld. Een uitgebreide serie onderwerpen passeerden de revue met het oog op de overgang naar het volgende kalenderjaar. Zo werd stilgestaan bij een pallet wijzigingen aan alle checklists met oog op wijzigende wet- en regelgeving. Inmiddels spreken commissieleden, inspecteurs en andere relaties veelvoudig over aanstaande wijzigingen die ook voor de kenner veel tijd kosten om juist met de materie om te gaan. Het MVO-Keurmerk heeft – gelukkig – gedurende één kalanderjaar reeds werk gemaakt van de diverse wijzigingen. In opdracht van de MVO-Keurmerkcommissie volgt dan ook een kort verslag.

De MVO-Keurmerkcommissie en haar diverse partners zien vier ontwikkelingen als uitgangspunten:

Ontwikkeling 1: Belang kwaliteit informatie in duurzaamheidsverslaglegging neemt toe.

Ontwikkeling 2: Behoefte aan verdere diepgang externe assurance.

Ontwikkeling 3: Integratie van financiële en duurzaamheidsverslaglegging.

Ontwikkeling 4: Sustainability reporting systems.

Deze ontwikkelingen gaan hand in hand met de invoering van wettelijke eisen waarvan de CSRD het meest bekend is. Zoals onderling vaak wordt gesproken: ‘dit gaat ook de bakker op de hoek raken’. In het volgende kalenderjaar zullen de checklists dan ook wijzigen en voorsorteren op komende wet- en regelgeving. Daarbij wordt werk gemaakt van een vooroplopende positie van alle MVO-Keurmerkbedrijven, huidige organisaties die aan het Basic niveau voldoen zullen in komende jaren bij de hand genomen worden waarbij de huidige checklist meer gezien zal worden als instapmodel. Wat nu voldoende is, is straks immers niet meer voldoende. De gesprekken waren soms zelfs erg raak, afgewezen MVO-Keurmerkbedrijven lopen straks niet alleen de boot mis, bestaanszekerheid kan in het geding komen. Het MVO-Keurmerk zal haar deelnemende bedrijven dan ook meer en meer gaan informeren over te nemen stappen in die goede richting. Die zullen hand in hand gaan met de toetsing checklists 2024-9, mogelijkerwijs 2024-10, en 2025-11 die zo meer en meer als stok achter de deur gaat fungeren voor deelnemende bedrijven. Huidige en toekomstige MVO-Keurmerkbedrijven worden op de hoogte gehouden van vaststelling en krijgen hiervan als eerst bericht.

Kenniscentrum

Om huidige en toekomstige MVO-Keurmerkhouders zo goed mogelijk van dienst te zijn wordt een kenniscentrum ingericht dat zich op drie vlakken gaat bezighouden:

1. Het kenniscentrum levert kennis ten behoeve van de deskundigen.

2. Het kenniscentrum lever kennis aan bedrijven.

3. Het kenniscentrum levert input ter verbetering van MVO-beleid.

Ten behoeve van het Kenniscentrum zullen nieuwe deskundigen worden aangetrokken met diepgaande kennis van MVO. Na de aantrekking van Westdorp in 2022 worden in 2024 twee nieuwe deskundigen verwacht.

Positie MVO-Keurmerk

Het achterliggende jaar heeft het MVO-Keurmerk niet alleen haar draagvlak bedrijven zien uitbreiden. Uitbreiding mag ook meer gevoeld worden als het gaat om bekendheid en verspreiding van het MVO-Keurmerk en haar kennis op verscheidene niveaus in diverse bedrijfsketens, (semi)overheidsinstanties en bij een aantal netwerken en platforms. Commissieleden, inspecteurs en vertegenwoordigers bemerken dat het MVO-Keurmerk hier steeds meer klaar voor is.

Wordt vervolgd.

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.