Kalshoven Dienstverlening uit Dalfsen is een facilitaire organisatie met het MKB-hart voorop. Reeds in 2015 werd de inspecteur van Keurmerk Nederland ontvangen en werd gekozen voor de audit van het SIEV-Keurmerk. Door de jaren heen groeide de organisatie verder door naar 55 jaar ervaring, 92 medewerkers en een groter portfolio. Daarnaast viel de gestage uitbouw van het MVO-beleid op. Door de jaren heen werd steeds meer werk gemaakt van SROI, zorg voor het milieu, beperking CO-2 voetafdruk en het voeren van een sociaal personeelsbeleid. Kalshoven legde echter de lat ook vanuit eigen beleid naast haar MVO-beleid en boekte progressie. Het was dan ook recent dat de organisatie zich toelegde op de toetsing van het MVO-Keurmerk en SIEV-Keurmerk. En, dit hield het volgende in:

  • De organisatie heeft zich toegelegd op het voldoen aan 79 eisen.
  • De organisatie werd getoetst op het component Algemeen (o.a. Integriteitsbeleid, ondertekening Code).
  • De organisatie werd getoetst op het component Financieel (o.a. boekjaar, driehoeksverhouding, risico-aansprakelijkheid).
  • De organisatie werd getoetst op het component Transparantie Dienstverlening.
  • De organisatie werd getoetst op het component Personeel (o.a.  CAO, legitimatieproces).
  • De organisatie werd getoetst op het component Veiligheid (o.a. RI&E, beschermingsmiddelen, keuring klimmaterieel).
  • De organisatie werd getoetst op het component People (o.a. Personeels- en opleidingsbeleid, vrijwilligerswerk).
  • De organisatie werd getoetst op het component Planet (0.a. beperking CO-2 voetafdruk, duurzaam inkoopbeleid).
  • De organisatie werd getoetst op het component Profit (o.a. steun maatschappelijke initiatieven, borging geldstromen.

Directie en medewerkers mochten na een intensieve audit door inspecteur Jeroen Witsenboer zowel het MVO-Keurmerk – ISO 26000 als het SIEV-Keurmerk ontvangen. Alsmede twee uitgebreide rapportages mag dit tot vreugde en beloning stemmen. Leveranciers en partners kunnen aantoonbare bewijsvoering dan ook onder ogen zien, Kalshoven Dienstverlening beschikt over de kennis, de klasse, de kunde en ook de kwalificaties!

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.