Wederom is een nieuwe organisatie toegetreden tot het platform van MVO-Keurmerkbedrijven. Dit keer was het de beurt aan RD Metals uit Dordrecht. Middels een periode van intensieve voorbereidingen werd het project opgepakt om het MVO-Keurmerk aan de organisatie toe te voegen. Inspecteur Thom van de Brug mocht in zijn bevindingen een afdoende score constateren om het MVO-Keurmerk toe te kennen aan de internationaal opererende metaalhandel.

De openbare checklist waar RD Metals aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan is digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd via een online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden van het bedrijf kunnen de ISO 26000 rapportage dan ook opvragen wanneer samenwerking een rol speelt. Daarnaast geldt omgekeerd dat RD Metals de ISO 26000 rapportage kan benutten om haar MVO-beleid toe te lichten bij het aangaan van samenwerkingen. En, last but not least, bij toekomstige vragen per 01-01-2024, wanneer de invoering van CSRD verscheidene bedrijfsketens zal opschudden. Ook RD Metals heeft haar voorsprong vast te pakken!

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van RD Metals met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Meer informatie via: http:/www.rdmetals.nl

 

Andere berichten

Nog meer nieuws uit het Keurmerklandschap.